Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV2TaskProxyless: Google Recaptchayı otomatik olarak proxysiz geç

Bu tip görev Google Recaptcha V2’yi proxysiz çözer. Görev kendi proxy sunucularımız ve/veya çalışanlarımızın IP adresleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Günümüzde Recaptcha bulmacasının bir IP adresinde çözüldüğü ve g-yanıtına sahip formun başka bir IP adresinden gönderildiği durumlara karşı koruma sağlamamaktadır. Google'ın API’sı Recaptchayı çözen kişinin IP adresini sağlamaz. Bu uygulama değişirse, her zaman bunun için standart görev tipimizi kullanabilirsiniz - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Recaptcha V2 örneği

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluAmaç
typeDizeEvetRecaptchaV2TaskProxyless
Görev tipinin önceki adı: NoCaptchaTaskProxyless. Sonsuza kadar desteklenecektir, kodunuzu güncellemeniz gerekmez.
websiteURLDizeEvetBir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
websiteKeyDizeEvetRecaptcha web sitesi anahtarı. Anahtarı nasıl bulacağınızı bu makalede öğrenin.
recaptchaDataSValueDizeHayır'data-s' parametresinin değeri. Sadece bir Google web sitesinin Recaptchası için geçerlidir.
isInvisibleBooleanHayırRecaptcha görünmez ise bunu belirtin. Bunu yapmak çalışanlarımız için uygun bileşenin oluşturulmasını sağlar.

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
gRecaptchaResponseDizeHedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.
cookiesDiziRecaptcha çözmek için kullanılmış çerezlerin opsiyonel dizisi. Sadece google.com alan adları ve alt alan adları için geçerlidir.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}