Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Tutorial pages

Google Enterprise V3 Çöz

V3 Enterprise ile V3 non-Enterprise arasında büyük bir fark olmadığı için, bunun destek hizmetlerini standart V3 görevleri ile birlikte vermeye karar verdik.

V3 Enterprise ile V3 non-Enterprise arasındaki farklar:

 • bileşen kodu enterprise.js üzerinden yüklenir (api.js yerine)
 • kullanıcı skoru alma işlemi grecaptcha.enterprise.execute çağrısı ile yapılır (grecaptcha.execute yerine)

Dolayısıyla Enterprise V3 görevinizi işaretlemek için "isEnterprise" bayrağı eklemeniz gerekir: non-Enterprise V3 yükünüze göre:

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
gRecaptchaResponseDizeHedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}