Menu

reportCorrectRecaptcha: doğru çözülmüş Recaptcha tokenlerini rapor et

Bu yöntemi reportIncorrectRecaptcha ile birlikte Recaptcha V3 ve Recaptcha V2 Enterprise görevleriniz için kullanın. Recaptcha V2 için raporlar kabul edilmekte, ama nihayetinde dikkate alınmamaktadır. V2 için kalitemiz yaklaşık %99 seviyesindedir ve başarılı çalışanlardan bir beyaz liste oluşturmanız gerekmez.

Arka planda rapor etmiş olduğunuz çalışanı bir beyaz listeye alacağız ve captchalarınız için bir dahaki çalışan atama turunda sistemimiz bu beyaz listeyi captchalarınız ile eşleştirecektir. Rapor edilen çalışanlardan herhangi biri online ve boşta ise yeni göreviniz için atanmak üzere ilk sıraya alınacaktır. Sistem bu kaydı bir sonraki saat için tutar ve bir görev için beyaz listedeki aynı çalışan tarafından gerçekleştirilen reportIncorrectRecaptcha talebi gönderirseniz onu silebilir.
Kısacası, reportCorrectRecaptcha çalışanları beyaz listenize ekler, reportIncorrectRecaptcha ise onları listeden çıkarır.

Doğru çözülmüş belirteçlerin raporlanması, dakikada 10 görevden başlayarak fark edilebilir hacimlerde çalışır. Bunun nedeni, çalışanlarımızın farklı görev kuyrukları arasındaki yoğun geçişi ve mevcut meşgul / boşta durumlarıdır. Dakikada 1 görev gibi hacimlerde, kalitede herhangi bir iyileşme fark etmeyeceksiniz.

Raporlar görev tamamlandıktan sonraki 60 saniye içinde gönderilmelidir. Eğer raporu daha geç gönderirseniz API ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID hatası verir. Görev başına sadece bir rapor gönderilmesine izin verilir.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Yöntem: POST
Content-type: application-json

Talep özellikleri

ÖzellikTipZorunluAmaç
clientKeyDizeEvet
taskIdTam sayıEvet

Talep örneği

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Yanıt yapısı

ÖzellikTipAmaç
errorIdTam sayıHata tanımlayıcısı.
0 - hata yok, işlem başarıyla tamamlandı.
>0 - hata tanımlayıcısı. Hata kodu ve kısa açıklaması errorCode ve errorDescription özelliklerinde mevcuttur.
errorCodeDize
errorDescriptionDizeHatanın kısa açıklaması
statusDize
İşlemin sonucu. Şikayet kabul edildiğinde ya bir hata kodu ya da status="success" alırsınız.

Yanıt örneği

hatasız JSON
hatalı JSON
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}