Ana Sayfa Belgeler Eğitim Giriş
Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Belgeler menüsü

getTaskResult: bir görev sonucu getir

Adres: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Yöntem: POST
Content-type: application-json

Talep özellikleri

Özellik Tip Zorunlu Amaç
clientKey Dize Evet
taskId Tam sayı Evet

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


Yanıt yapısı

Özellik Tip Amaç
errorId Tam sayı Hata tanıtıcısı.
0 - hata yok, işlem başarıyla tamamlandı.
>1 - hata tanıtıcısı. Hata kodu ve kısa açıklama errorCode ve errorDescription özelliklerine aktarılır.
errorCode Dize
errorDescription Dize Hatanın kısa açıklaması
status Dize
processing - görev henüz hazır değil
ready - görev hazırlandı; bir çözüm, çözüm özelliğine koyuldu
solution Nesne
Görev sonucu verisi. Her görev tipi için farklıdır.
cost İkili
USD cinsinden görev maliyeti.
ip Dize
Görevin oluşturulduğu IP adresi.
createTime Tam sayı
Görev oluşturma tarihinin UNIX zaman damgası.
endTime Tam sayı
Görev tamamlama tarihinin UNIX zaman damgası.
solveCount Tam sayı
Görevinizi tamamlamaya çalışmış olan çalışan sayısı

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}