Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

FuncaptchaTaskProxyless: Arkose Labs captchayı (diğer adıyla Funcaptcha) proxysiz geç

Bu tip görev Arkose Labs captchayı (diğer adıyla Funcaptcha) proxysiz çözer. Görev kendi proxy sunucularımız ve/veya çalışanlarımızın IP adresleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Arkose Labs API, web sitesi sahibine çözenin IP adresi hakkında bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte, öncelikle captchayı proxysiz geçmeye çalışmayı denemeye değer ve bu işe yaramazsa - Proxy ile FuncaptchaTask’a geç.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Örnekler

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluAmaç
typeDizeEvetFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLDizeEvetBir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
websitePublicKeyDizeEvetArkose Labs açık anahtarı
funcaptchaApiJSSubdomainDizeHayırBileşen Javascript’inin yüklendiği özel Arkose Labs alt alan adı. Bazı durumlarda gerekir, ancak çoğu Arkose Labs entegrasyonu bu olmadan çalışır.
dataDizeHayırArkose Labs uygulaması tarafından istenebilecek ek parametre. Bu özelliği "blob" değerini bir dizeye dönüştürülmüş nesne olarak göndermek için kullanın. Bunun nasıl görünebileceğini görmek için örneğe bakınız.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
tokenDizeHedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}