Belgeler menüsü

FuncaptchaTaskProxyless: Arkose Labs captchayı (diğer adıyla Funcaptcha) proxysiz geç

Bu tip görev Arkose Labs captchayı (diğer adıyla Funcaptcha) proxysiz çözer. Görev kendi proxy sunucularımız ve/veya çalışanlarımızın IP adresleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Arkose Labs API, web sitesi sahibine çözenin IP adresi hakkında bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte, öncelikle captchayı proxysiz geçmeye çalışmayı denemeye değer ve bu işe yaramazsa - Proxy ile FuncaptchaTask’a geç.

Örnekler

Görev nesnesi

Özellik Tip Zorunlu Amaç
type Dize Evet FunCaptchaTaskProxyless
websiteURL Dize Evet Bir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
websitePublicKey Dize Evet Arkose Labs açık anahtarı
funcaptchaApiJSSubdomain Dize Hayır Bileşen Javascript’inin yüklendiği özel Arkose Labs alt alan adı. Bazı durumlarda gerekir, ancak çoğu Arkose Labs entegrasyonu bu olmadan çalışır.
data Dize Hayır Arkose Labs uygulaması tarafından istenebilecek ek parametre. Bu özelliği "blob" değerini bir dizeye dönüştürülmüş nesne olarak göndermek için kullanın. Bunun nasıl görünebileceğini görmek için örneğe bakınız.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"FunCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "funcaptchaApiJSSubdomain":"optional-api-subdomain-here.arkoselabs.com",
      "data": "{\"blob\":\"dyXvXANMbHj1iDyz.Qj97JtSqR2n%2BuoY1V%2FbdgbrG7p%2FmKiqdU9AwJ6MifEt0np4vfYn6TTJDJEfZDlcz9Q1XMn9przeOV%2FCr2%2FIpi%2FC1s%3D\"}",
      "websitePublicKey":"DE0B0BB7-1EE4-4D70-1853-31B835D4506B"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Çözümü getir

Çözümü talep etmek için getTaskResult yöntemini kullan. İlk talebi yapmadan önce çalışanlara 5 saniye gibi bir süre ver. Çalışan hala meşgulse 3 saniye içinde tekrar dene.

Görev çözüm nesnesi

Özellik Tip Amaç
token Dize Hedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}