Ana Sayfa Belgeler Eğitim Giriş
Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Belgeler menüsü

createTask: bir captcha görevi oluştur

Adres: https://api.anti-captcha.com/createTask
Yöntem: POST
Content-type: application-json

Talep özellikleri

Özellik Tip Zorunlu Amaç
clientKey Dize Evet
task Nesne Evet
softId Tam sayı Hayır
languagePool Dize Hayır Çalışan havuzu dilini belirleyin. Sadece resimli captchalar için geçerlidir. Şu anda aşağıdaki dil havuzları mevcuttur:

en (varsayılan): İngilizce kuyruğu
rn: ülkeler grubu: Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan
callbackUrl Dize Hayır

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    


Yanıt yapısı

Özellik Tip Amaç
errorId Tam sayı Hata tanıtıcısı.
0 - hata yok, işlem başarıyla tamamlandı.
>1 - hata tanıtıcısı. Hata kodu ve kısa açıklama errorCode ve errorDescription özelliklerine aktarılır.
errorCode Dize
errorDescription Dize Hatanın kısa açıklaması
taskId Tam sayı

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}