Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV3TaskProxyless: Google Recaptcha v3 çöz

Bu tip görev nesnesi, çalışanın bilgisayarında Google Recaptcha V3 çözmek için gerekir. Bu görev kendi proxy sunucularımız ve/veya çalışanlarımızın IP adresleri kullanılarak hizmetimiz tarafından gerçekleştirilir.

Lütfen Recaptcha V2-görünmez ve Recaptcha V3 arasında bir fark olduğunu unutmayın. Bunlar birbirleriyle aynı görünürler ve bu da kafa karıştırıcı olabilir. Doğru tipi belirlemenin hızlı bir yolu mevcuttur: onu V2-görünmez ve V3 olarak API’mız ile çözmeye çalışın. Denemelerden birinde bir hata alır ve diğerinde almazsınız.

Çalışanlarımızın recaptcha "skorlarını" test ediyor ve onları 3 gruba (kuyruğa) koyuyoruz: 0.3, 0.7 ve 0.9. Boşta çalışanların sayısına bağlı olarak bunların her biri az da olsa farklı fiyatlara sahip olabilir. minScore özelliğini girerek görevinizin gireceği kuyruğu belirlemiş olursunuz. Boştaki çalışanlarımızın çoğu 0.3 skoruna sahiptir ve çok azı 0.9 skoruna sahiptir.

Bir Recaptcha v3 örneği. Genellikle sayfanın sağ alt köşesinde bir logo rozeti bulunur. Ama bu Javascript ile kolaylıkla kaldırılabilir.

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluAmaç
typeDizeEvetRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLDizeEvetBir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
websiteKeyDizeEvetRecaptcha web sitesi anahtarı. Anahtarı nasıl bulacağınızı bu makalede öğrenin.
minScoreİkiliEvetBir çalışanı gerekli skor ile filtreler. Bu değer şunlardan biri olabilir:
0.3
0.7
0.9
pageActionDizeHayır
Recaptcha'nın "action" değeri. Web sitesi bu parametre ile kullanıcının sayfa üzerinde ne yaptığını belirler.
Örnek:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleanHayırBu V3’ün Enterprise API ile çözülmesini istiyorsanız bu bayrağı "true" olarak işaretleyin. Varsayılan değer "false" olmaktadır ve Recaptcha non-enterprise API ile çözülür. Takip eden örnekte olduğu gibi bir javascript çağrısı ile belirlenebilir:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainDizeHayırRecaptcha betiğinin sunulması gereken alan adını göndermek için bu parametreyi kullanın. İki değerden yalnızca birine sahip olabilir: "www.google.com" veya "www.recaptcha.net". Ne yaptığınızı anlamadan bu parametreyi kullanmayın.

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
gRecaptchaResponseDizeHedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}