Menu

Bir görüntüdeki nesnelerin koordinatlarını elde etme

Bir resim gövdesi ve İngilizce bir yorum gönderin ve verilen nesnelerin 6 adede kadar koordinat setini alın. Nokta koordinatlarının yanı sıra dikdörtgen koordinatları da isteyebilirsiniz. Bir taraftaki maksimum görüntü boyutu 500 pikseldir. Bundan daha büyük görüntüler çalışanın arayüzünde küçültülecektir.

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
"points" ve "rectangles" görevlerine bir örnek

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluAmaç
typeDizeEvetImageToCoordinatesTask
Görevin bir tipini tanımlar.
bodyDizeEvetDosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
commentDizeHayırGörev için yalnızca İngilizce karakterlerle yorumlar. Örnek: "Select objects in specified order" veya "select all cars".
modeDizeHayırGörev modu, "points" veya "rectangles" olabilir. Varsayılan değer "points "dır.
websiteURLDizeHayırHarcama istatistiklerinde resimli captchaların kaynağını ayırt etmek için opsiyonel parametre.

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
coordinatesDizeKoordinat kümesi dizisi. "points" modu için (x,y) kümesidir. "rectangles" için sol üstten sağ alta doğru (x1,y1,x2,y2) şeklindedir. Koordinatların başlangıcı sol üst köşedir.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}