Belgeler menüsü

GeeTestTask: geetest.com’da captchayı proxy ile çöz

Bu tip görev GeeTest captchasını çalışanlarımızın tarayıcılarında çözer. Uygulamanız web sitesi adresi, gt anahtarı, challenge anahtarını gönderir ve görev tamamlandıktan sonra 3 token içeren bir çözüm alır.

Örnekler

Görev nesnesi

Özellik Tip Zorunlu Amaç
type Dize Evet GeeTestTask
websiteURL Dize Evet Bir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
gt Dize Evet Alan adı açık anahtarı, nadiren güncellenir.
challenge Dize Evet Token anahtarı değiştirme. Her captcha için yeni bir token anahtarı almayı unutmayın, aksi takdirde hatalı görev için faturalanırsınız.
geetestApiServerSubdomain Dize Hayır Opsiyonel API alt alan adı. Bazı uygulamalar için gerekli olabilir.
geetestGetLib Dize Hayır Bazı uygulamalar için gereklidir. JSON’u şifrelenmiş olarak bir dizeye gönder. Değer, tarayıcı geliştirici araçlarında bulunabilir. "initGeetest" işlevini çağırmadan önce bir breakpoint koyun.
proxyType Dize Evet Proxy tipi
http - normal http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddress Dize Evet Proxy IP adresi ipv4/ipv6. Yerel ağlardan ana bilgisayar adı veya IP adresi yok.
proxyPort Tam sayı Evet Proxy port
proxyLogin Dize Hayır Kimlik doğrulama (standart) gerektiren proxy için kullanıcı adı
proxyPassword Dize Hayır Proxy şifresi
userAgent Dize Evet Tarayıcının emülasyonda kullanılan Kullanıcı-Aracısı. Modern bir tarayıcı imzası kullanmanız gerekmektedir, aksi takdirde Google sizden "tarayıcınızı güncellemenizi" ister.

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Çözümü getir

Çözümü talep etmek için getTaskResult yöntemini kullan. İlk talebi yapmadan önce çalışanlara 5 saniye gibi bir süre ver. Çalışan hala meşgulse 3 saniye içinde tekrar dene.

Görev çözüm nesnesi

Özellik Tip Amaç
challenge Dize Hedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan hash dizesi.
validate Dize Ayrıca gerekli olan hash dizesi.
seccode Dize Bir diğer gerekli hash dizesi, bunlardan neden 3 tane olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok.

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Token kullanım örneği