close menu
ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
GitHub icon
GitHub
Menu

วิธีค้นหา Recaptcha sitekey บนหน้าเว็บ

วิธีที่ง่ายที่สุดคือเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เปลี่ยนไปที่แท็บ "Network (เครือข่าย)" แล้วค้นหาคำขอ "reload?k=sitekey"


คุณสมบัติ "k" เก็บค่า sitekey ที่ต้องการ