Menu

วิธีค้นหา Sitekey ของ reCAPTCHA บนหน้าเว็บ

วิธีที่ง่ายที่สุดคือเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เปลี่ยนไปที่แท็บ "Network (เครือข่าย)" แล้วค้นหาคำขอ "reload?k=sitekey"


คุณสมบัติ "k" เก็บค่า Sitekey ที่ต้องการ