ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
บทช่วยสอน
GitHub
Tutorial pages

Legacy API v.1

API นี้ยังใช้งานได้ แต่ไม่มีการอัปเดตเพื่อรองรับงานประเภทใหม่ๆ อีกต่อไป รองรับเพียงงาน Captcha แบบรูปภาพมาตรฐาน

ที่อยู่: http://anti-captcha.com/in.php
เมธอด: POST
Content-type: multipart/form-data

อ็อบเจ็กต์งาน

คุณสมบัติประเภทจำเป็นค่าเริ่มต้นวัตถุประสงค์
keyสตริงใช่
bodyสตริงใช่เนื้อหาไฟล์ที่เข้ารหัสใน base64 อย่าลืมส่งโดยไม่มีการแบ่งบรรทัด อย่าใส่ 'data:image/png,' หรือแท็กที่คล้ายกัน ให้ล้างเฉพาะ base64 เท่านั้น!
phraseบูลีนไม่falsefalse - ไม่มีข้อกำหนด
true - ต้องการให้คนงานป้อนคำตอบโดยมี "ช่องว่าง"อย่างน้อยหนึ่งช่อง หากไม่มีช่องว่าง คนงานจะข้ามงานไป ดังนั้นโปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
regsenseบูลีนไม่truefalse - ไม่มีข้อกำหนด
true - คนงานจะเห็นเครื่องหมายพิเศษบอกว่าต้องป้อนคำตอบโดยคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่
numericจำนวนเต็มไม่00 - ไม่มีข้อกำหนด
1 - อนุญาตให้ใช้ตัวเลขเท่านั้น
2 - อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรใดก็ได้ ยกเว้นตัวเลข
calcบูลีนไม่false0 - ไม่มีข้อกำหนด
1 - อนุญาตให้ใช้ตัวเลขเท่านั้น
2 - อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรใดก็ได้ ยกเว้นตัวเลข
min_lenจำนวนเต็มไม่00 - ไม่มีข้อกำหนด
>1 - กำหนดความยาวขั้นต่ำของคำตอบ
max_lenจำนวนเต็มไม่00 - ไม่มีข้อกำหนด
>1 - กำหนดความยาวสูงสุดของคำตอบ
commentสตริงไม่ความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับคนงาน เช่น "ป้อนตัวอักษรด้วยสีแดง"
ไม่รับประกันผลลัพธ์และขึ้นอยู่กับคนงานโดยสิ้นเชิง
soft_idจำนวนเต็มไม่
is_russianจำนวนเต็มไม่เมื่อตั้งค่าเป็น 1 ให้ส่งงาน Captcha ไปยังคิวภาษารัสเซีย

ตัวอย่างการตอบกลับ

ไม่มีข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาด
OK|CAPTCHA_ID_HERE

เรียกดูโซลูชัน

ส่งคำขอ GET ไปที่ https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

ไม่มีข้อผิดพลาด
ยังไม่ได้แก้ Captcha
มีข้อผิดพลาด
OK|text_from_captcha