ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
บทช่วยสอน
GitHub
Tutorial pages

reportIncorrectRecaptcha: ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับโทเค็น Recaptcha

ยอมรับการร้องเรียนเฉพาะ V2, V3 Recaptcha และ Enterprise Recaptcha คุณจะต้องอ่านคำอธิบายต่อไปนี้ มิฉะนั้นระบบของเราอาจสั่งแบนรายงานของคุณ

เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบรายงานของคุณได้เช่นเดียวกับที่เราทำกับ Captcha แบบรูปภาพ การร้องเรียนของคุณจะผ่านการวิเคราะห์สถิติที่หลังบ้านของเราก่อนและหลังจากนั้นจะได้รับการยอมรับเมื่อยืนยันผลลัพธ์ โดยทั่วไปเราจะเปรียบเทียบสถิติรายงานของคุณกับสถิติของลูกค้าที่เชื่อถือได้รายอื่นๆ หากอัตรารายงานของคุณมีความแตกต่างจากรายงานอื่นๆ มากเกินไป ก็จะถูกเพิกเฉยเป็นระยะเวลาหลายวัน ดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรตรวจสอบกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณอยู่เสมอและส่งรายงานเฉพาะในกรณีที่คุณมั่นใจ 100% ว่า Recaptcha นั้นผิดแน่นอน

บางรายงานอาจะไม่ได้รับการยอมรับ ในการคำนวณอัตราความล้มเหลวโดยเฉลี่ยของคุณด้วยระดับความแม่นยำที่เหมาะสม ต้องส่งงาน recaptcha ขั้นต่ำ 100 งานต่อบัญชี เพื่อรับการยอมรับต่อ 24 ชั่วโมง

ต้องส่งรายงานภายใน 60 วินาที หลังจากเสร็จสิ้นงาน หากคุณส่งรายงานในภายหลัง API จะส่งคืนข้อผิดพลาด ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID โดยอนุญาตให้ส่งรายงานได้เพียงหนึ่งรายงานต่อหนึ่งงาน

ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
เมธอด: POST
Content-type: application-json

คุณสมบัติคำขอ

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
clientKeyสตริงใช่
taskIdจำนวนเต็มใช่

ตัวอย่างคำขอ

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


โครงสร้างการตอบกลับ

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
errorIdจำนวนเต็มตัวระบุข้อผิดพลาด
0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
>1 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription
errorCodeสตริง
errorDescriptionสตริงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
statusสตริง
ผลการดำเนินการ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาดหรือสถานะ="success" เมื่อการร้องเรียนได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}