ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
บทช่วยสอน
GitHub
เมนูเอกสาร

test : เมธอดการทดสอบสำหรับการดีบั๊ก

เมธอดนี้จะอ่านข้อมูลคำขอ AJAX POST แยกวิเคราะห์และส่งออกเป็นอาร์เรย์ นอกจากนี้ยังส่งออกข้อมูลโพสต์ในรูปแบบดิบ คุณสามารถใช้สำหรับการดีบั๊กโค้ดของคุณ

ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/test
เมธอด: POST
Content-type: application-json

ตัวอย่างคำขอ

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}' https://api.anti-captcha.com/test
    

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
     HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.12.1
Date: Tue, 24 Oct 2017 21:25:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

Parsed input JSON:
Array
(
  [clientKey] => myClientKey
  [hello] => world
  [apitest] => 1
)
Raw POST input:
{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}