เมนูเอกสาร

Solve Google Enterprise V3

เนื่องจาก V3 Enterprise แตกต่างกับ V3 non-Enterprise เพียงเล็กน้อย เราจึงตัดสินใจเปิดตัวการสนับสนุนดังกล่าวภายในงาน V3 ตามปกติ

ความแตกต่างระหว่าง V3 Enterprise และ V3 non-Enterprise:

 • โค้ดวิดเจ็ตโหลดผ่าน enterprise.js (vs api.js)
 • การเรียกดูคะแนนผู้ใช้ทำได้ด้วยการเรียก grecaptcha.enterprise.execute (vs grecaptcha.execute)

ในการทำเครื่องหมายงาน Enterprise V3 ของคุณ คุณเพียงแค่เพิ่มตัวบ่งชี้ "isEnterprise": true ให้กับเพลย์โหลด non-Enterprise V3 ของคุณ:

ตัวอย่างคำขอ

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV3TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "minScore": 0.7,
      "pageAction": "some_action",
      "isEnterprise": true
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

เรียกดูโซลูชัน

ใช้เมธอด getTaskResult เพื่อขอโซลูชัน โดยให้เวลาคนงานสัก 5 วินาทีก่อนส่งคำขอครั้งแรก หากคนงานยังไม่ว่าง ให้ลองอีกครั้งใน 3 วินาที

อ็อบเจ็กต์โซลูชันงาน

คุณสมบัติ ประเภท วัตถุประสงค์
gRecaptchaResponse สตริง สตริงโทเค็นที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบกับการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เป้าหมาย

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}