ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
บทช่วยสอน
GitHub
Tutorial pages

รายงานไม่ถูกต้องHcaptcha: ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับโทเค็น Hcaptcha

ใช้วิธีนี้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นที่ไม่ผ่านบริการเป้าหมาย ไม่รับประกันการคืนเงิน อย่างไรก็ตาม การส่งรายงานจะช่วยให้ระบบกรองพนักงานที่ถูกแบนในเครือข่าย Hcaptcha ออกได้ การร้องเรียนเป็นที่ยอมรับสำหรับ Hcaptchas เท่านั้น รวมถึง Enterprise Hcaptcha

ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
เมธอด: POST
Content-type: application-json

คุณสมบัติคำขอ

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
clientKeyสตริงใช่
taskIdจำนวนเต็มใช่

ตัวอย่างคำขอ

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha


โครงสร้างการตอบกลับ

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
errorIdจำนวนเต็มตัวระบุข้อผิดพลาด
0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
>1 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription
errorCodeสตริง
errorDescriptionสตริงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
statusสตริง
ผลการดำเนินการ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาดหรือสถานะ="success" เมื่อการร้องเรียนได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}