เมนูเอกสาร

GeeTestTask: แก้ Captcha จาก geetest.com โดยใช้พร็อกซี่

งานประเภทนี้จะแก้ GeeTest Captcha ในเบราว์เซอร์สำหรับคนงานของเรา แอปของคุณจะส่งที่อยู่เว็บไซต์, gt key, challenge key และหลังจากงานเสร็จสิ้นจะได้รับโซลูชันที่ประกอบด้วยโทเค็น 3 รายการ

ตัวอย่าง

อ็อบเจ็กต์งาน

คุณสมบัติ ประเภท จำเป็น วัตถุประสงค์
type สตริง ใช่ GeeTestTask
websiteURL สตริง ใช่ ที่อยู่ของหน้าเว็บเป้าหมายสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ในเว็บไซต์ แม้ในพื้นที่สมาชิก คนงานของเราไม่ได้ไปยังที่นั่น แต่จะจำลองการเข้าชมแทน
gt สตริง ใช่ public key ของโดเมนไม่ค่อยมีการอัปเดต
challenge สตริง ใช่ การเปลี่ยนรหัสโทเค็น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรหัสโทเค็นใหม่สำหรับ Captcha แต่ละอัน ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับข้อผิดพลาด
geetestApiServerSubdomain สตริง ไม่ โดเมนย่อย API ที่เป็นทางเลือกอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานบางอย่าง
geetestGetLib สตริง ไม่ จำเป็นสำหรับการใช้งานบางอย่าง โดยส่ง JSON ที่เข้ารหัสเป็นสตริง สามารถตรวจสอบค่าได้ในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเบราว์เซอร์ วางจุดพักก่อนเรียกฟังก์ชัน "initGeetest"
proxyType สตริง ใช่ ประเภทของพร็อกซี่
http - พร็อกซี่ http/https ทั่วไป
socks4 - พร็อกซี่ socks4
socks5 - พร็อกซี่ socks5
proxyAddress สตริง ใช่ ที่อยู่ IP ของพร็อกซี่ ipv4/ipv6 ไม่มีชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP จากเครือข่ายใกล้ๆ กัน
proxyPort จำนวนเต็ม ใช่ พอร์ตพร็อกซี่
proxyLogin สตริง ไม่ ล็อกอินสำหรับพร็อกซี่ที่ต้องได้รับอนุญาต (พื้นฐาน)
proxyPassword สตริง ไม่ รหัสผ่านพร็อกซี่
userAgent สตริง ใช่ User-Agent ของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการจำลอง คุณต้องใช้ลายเซ็นของเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ ไม่เช่นนั้น Google จะขอให้คุณ "อัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณ"

ตัวอย่างคำขอ

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

เรียกดูโซลูชัน

ใช้เมธอด getTaskResult เพื่อขอโซลูชัน โดยให้เวลาคนงานสัก 5 วินาทีก่อนส่งคำขอครั้งแรก หากคนงานยังไม่ว่าง ให้ลองอีกครั้งใน 3 วินาที

อ็อบเจ็กต์โซลูชันงาน

คุณสมบัติ ประเภท วัตถุประสงค์
challenge สตริง สตริงแฮชที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบกับการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เป้าหมาย
validate สตริง สตริงแฮชที่จำเป็นด้วยเช่นกัน
seccode สตริง สตริงแฮชอื่นที่จำเป็น เราไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมี 3 สตริง

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

ตัวอย่างการใช้โทเค็น