Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

Paano hanapin ang sitekey ng Recaptcha sa pahina

Ang pinakamadaling paraan ay buksan ang gamit ng developer, ilipat sa "Network" na tab at maghanap ng kahilingan sa "reload?k=sitekey".


Ang katangian na "k" ay humahawak ng kinakailangang halaga ng sitekey.