Menu

ImageToTextTask : maglutas ng imaheng captcha

Mag-post ng katawang imahe at tumanggap ng teksto mula rito. Ang teksto ay maaari lamang mayroong mga numero, mga letra, mga espesyal na karakter at espasyo. Mga GIF na animasyon ay sinusuportahan, hanggang 500kb. Mga pasadyang captcha gaya ng "find a cat on this image set and enter its number" ay hindi suportado.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganDefault na halagaLayunin
typeStringOoImageToTextTaskTinutukoy ang uri ng gawain.
bodyStringOoAng katawan ng file ay naka-encode sa base64. Siguraduhin na ipadala ito ng walang mga line break. Huwag isama ang 'data:image/png,' o mga kaparehong tag, malinis na base64 lamang!
phraseBooleanHindifalse
caseBooleanHinditrue
numericIntegerHindi0
mathBooleanHindifalse
minLengthIntegerHindi0
maxLengthIntegerHindi0
commentStringHindiMga karagdagang komento para sa mga manggagawa tulad ng "ipasok ang pulang teksto." Ang resulta ay hindi garantisado at ganap na nakasalalay sa manggagawa.
websiteURLStringHindiOpsiyonal na parametro para makilala ang pinagmulan ng mga imaheng captcha sa estadistika ng paggastos.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
textStringTeksto mula sa imaheng captcha
urlStringWeb adres ng captcha kung saan namin ito itatago sa susunod na 24 na oras. Ito ay aalisin pagkatapos.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}