Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Tutorial pages

ImageToTextTask : maglutas ng imaheng captcha

Mag-post ng katawang imahe at tumanggap ng teksto mula rito. Ang teksto ay maaari lamang mayroong mga numero, mga letra, mga espesyal na karakter at espasyo. Mga GIF na animasyon ay sinusuportahan, hanggang 500kb. Mga pasadyang captcha gaya ng "find a cat on this image set and enter its number" ay hindi suportado.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganDefault na halagaLayunin
typeStringOoImageToTextTaskTinutukoy ang uri ng gawain.
bodyStringOoAng katawan ng file ay naka-encode sa base64. Siguraduhin na ipadala ito ng walang mga line break. Huwag isama ang 'data:image/png,' o mga kaparehong tag, malinis na base64 lamang!
phraseBooleanHindifalsemali - walang mga kinakailangan
tama - kinakailangan na ang manggagawa na mag-enter ng sagot na may kahit isang "space". Kapag walang espasyo, lalaktawan nila ang gawain, kaya gamitin ito ng may pag-iingat.
caseBooleanHinditruemali - walang mga kinakailangan
tama - ang manggagawa ay makakakita ng espesyal na marka na nagsasabi na ang sagot ay dapat na ma-enter na may pagkasensitibo sa case.
numericIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
1 - numero lamang ang pinapayagan
2 - kahit anong mga letra ang pinapayagan maliban sa mga numero
mathBooleanHindifalsemali - walang mga kinakailangan
tama - ang manggagawa ay makakakita ng espesyal na marka na nagsasabi na ang sagot ay dapat na kalkulahin
minLengthIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamaikling haba ng sagot
maxLengthIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamahabang haba ng sagot
commentStringHindiKaragdagang komento para sa mga manggagagwa gaya ng "enter letters in red color".
Ang resulta ay hindi garantisado at buong-buo na ang manggagawa ang bahala.
websiteURLStringHindiOpsiyonal na parametro para makilala ang pinagmulan ng mga imaheng captcha sa estadistika ng paggastos.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
textStringTeksto mula sa imaheng captcha
urlStringWeb adres ng captcha kung saan namin ito itatago sa susunod na 24 na oras. Ito ay aalisin pagkatapos.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}