Menu ng dokumentasyon

ImageToTextTask : maglutas ng imaheng captcha

Mag-post ng katawang imahe at tumanggap ng teksto mula rito. Ang teksto ay maaari lamang mayroong mga numero, mga letra, mga espesyal na karakter at espasyo. Mga GIF na animasyon ay sinusuportahan, hanggang 500kb. Mga pasadyang captcha gaya ng "find a cat on this image set and enter its number" ay hindi suportado.

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Default na halaga Layunin
type String Oo ImageToTextTask Tinutukoy ang uri ng gawain.
body String Oo Ang katawan ng file ay naka-encode sa base64. Siguraduhin na ipadala ito ng walang mga line break. Huwag isama ang 'data:image/png,' o mga kaparehong tag, malinis na base64 lamang!
phrase Boolean Hindi false mali - walang mga kinakailangan
tama - kinakailangan na ang manggagawa na mag-enter ng sagot na may kahit isang "space". Kapag walang espasyo, lalaktawan nila ang gawain, kaya gamitin ito ng may pag-iingat.
case Boolean Hindi true mali - walang mga kinakailangan
tama - ang manggagawa ay makakakita ng espesyal na marka na nagsasabi na ang sagot ay dapat na ma-enter na may pagkasensitibo sa case.
numeric Integer Hindi 0 0 - walang mga kinakailangan
1 - numero lamang ang pinapayagan
2 - kahit anong mga letra ang pinapayagan maliban sa mga numero
math Boolean Hindi false 0 - walang mga kinakailangan
1 - numero lamang ang pinapayagan
2 - kahit anong mga letra ang pinapayagan maliban sa mga numero
minLength Integer Hindi 0 0 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamaikling haba ng sagot
maxLength Integer Hindi 0 0 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamahabang haba ng sagot
comment String Hindi Karagdagang komento para sa mga manggagagwa gaya ng "enter letters in red color".
Ang resulta ay hindi garantisado at buong-buo na ang manggagawa ang bahala.
websiteURL String Hindi Opsiyonal na parametro para makilala ang pinagmulan ng mga imaheng captcha sa estadistika ng paggastos.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
text String Teksto mula sa imaheng captcha
url String Web adres ng captcha kung saan namin ito itatago sa susunod na 24 na oras. Ito ay aalisin pagkatapos.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}