Menu

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: i-bypass ang Google Recaptcha V2 Enterprise ng walang mga proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay para sa paglutas ng Google Recaptcha Enterprise V2 mula sa IP address ng manggagawa.

Ito ay halos pareho sa RecaptchaV2TaskProxyless, maliban sa ang mga gawain ay nalutas gamit ang Enterprise API at itinalaga sa mga manggagawa na may pinakamagandang iskor sa Recaptcha V3. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Recaptcha Enterprise mangyaring bisitahin FAQ na seksiyon.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Halimbawa ng Recaptcha V2 Enterprise. Sa hitsura ay kapareho ng non-enterprise na bersiyon.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoWebsite key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin dito sa artikulo.
enterprisePayloadBagayHindiKaragdagang mga parametro na dapat ipasa sa "grecaptcha.enterprise.render" na metodo kasama ng sitekey. Halimbawa ng dapat mong hanapin:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
Sa halimbawang ito maaari mong tandaan na ang parametro na "s" na hindi dokumentado, ngunit malinaw na kinakailangan. Ipadala ito sa API, para ma-render namin ang widget ng Recaptcha gamit itong parametro nang maayos.
apiDomainStringHindiGamitin ang parameter na ito para ipadala ang domain name kung saan dapat ihatid ang Recaptcha script. Maaari lamang magkaroon ng isa sa dalawang value: "www.google.com" o "www.recaptcha.net". Huwag gamitin ang parameter na ito maliban kung naiintindihan mo kung ano ang iyong ginagawa.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
gRecaptchaResponseStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}