Menu

Paano i-bypass ang Recaptcha

 1. Pumunta sa puntiryang website, itong isa bilang halimbawa.

 2. Hanapin itong tag ng HTML sa pamamagitan ng sitekey na parametro:

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp"></div>

  Kapag hindi mo ito makita sa source code, itsek itong artikulo.
 3. Ipadala sa API itong sitekey at adres ng pahina na nasa RecaptchaV2TaskProxyless na bagay.
 4. Ang aming serbisyo ay nilulutas ang iyong captcha at magbabalik ng token sa iyo. Ito ay parang mahabang password na may madaming letra at numero.
 5. Gamitin itong token para isumite ang iyong form sa puntiryang website. Para matukoy ang tamang katangian sa kahilingan, gumamit ng kahit anong gamit ng browser para sa mga developer.

  curl 'https://anti-captcha.com/demo/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'

 6. Itsek kung ang resulta ng sinumite ay ang iyong inasahan. Ganito mo malulutas ang Recaptcha o Hcaptcha nang awtomatiko.

Ang aming libreng mga tutorial sa NodeJS ay naglalaman ng mga bidyong aralin na kinokonsidera ang mga kumplikadong implementasyon ng mga form na may Recaptcha.


Grapiko na pagpapaliwanag