Menu

Listahan ng mga API Error

Ito ang listahan ng mga error na maaaring malikha ng aming API. Mariin naming pinapayo sa mga developer na i-log at analisahin ang lahat ng error ng API at gumawa ng mga aksiyon sa tamang oras, gaya ng pag-aayos ng mga bug sa iyong app at pagbigay ng mga update sa iyong mga gumagamit. Kami ay aktibong pinoprotektahan ang aming API sa mga "nonsense" na kahilingan, gaya ng, gumawa ng parehong error kapag ang parehong kahilingan ay inulit nang paulit-ulit. Kasama rito ang pag-ban sa mga IP at subnet at ang pagsuspende ng mga akawnt sa mga malubhang kaso.

TagatukoyCodeDeskripsiyon
0Code 0 ay para sa "no errors".
1ERROR_KEY_DOES_NOT_EXISTAng susi ng awtorisasyon ng akawnt ay hindi natagpuan sa sistema. Siguraduhin na kinopya mo ito nang tama ng walang mga espasyo at tabulation sign.
2ERROR_NO_SLOT_AVAILABLEWalang mga tenggang manggagawa sa captcha ang libre sa oras na ito; ang kostumer ay kinakailangang itaas ang kanilang pinakamataas na tawad sa mga setting ng API sa loob lugar ng kliyente o piliin ang hindi mas abalang mga oras para gumawa ng mga gawain.
3ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZEAng laki ng captcha na iyong ina-upload ay mas mababa sa 100 bytes.
4ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZEAng laki ng captcha na iyong ina-upload ay mas mataas sa 500,000 bytes.
10ERROR_ZERO_BALANCEAng akawnt ay walang o may negatibong balanse.
11ERROR_IP_NOT_ALLOWEDIkaw ay hindi pinapayagan na gumawa ng mga kahilingan mula sa iyong IP gamit ang kasalukuyang susi ng iyong akawnt. Mangyaring sumangguni sa seksyon ng listahan ng IP na matatagpuan sa mga setting ng API sa loob ng lugar ng kliyente.
12ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLEAng captcha ay hindi malutas ng 5 magkakaibang manggagawa. Ang mga kostumer ay sinisingil sa mga ganitong gawain dahil ginagamit nito ang oras ng aming mga manggagawa.
13ERROR_BAD_DUPLICATES100% pagkilala na feature ay hindi gumana dahil sa kakulangan ng bilang ng mga pagtatangka sa paghula.
14ERROR_NO_SUCH_METHODAng kahilingan sa API ay ginawa sa pamamagitan ng metodong wala naman. Kadalasang nangyayari ito kapag ang mga programmer ay mali ang pag-type ng mga pangalan ng metodo.
15ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTEDHindi matukoy ang uri ng file sa pamamagitan ng exif header nito o ang uri ng imahe ay hindi sinusuportahan. Ang mga pinapayagang format lamang ay JPG, GIF, PNG. Ang mga imahe ay dapat mayroong EXIF header na mayroong impormasyon tungkol sa uri ng imahe.
16ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_IDAng captcha na iyong hinihiling ay wala sa iyong aktibong listahan ng mga captcha o napaso na. Ang mga captcha ay tinanggal mula sa API 60 segundo pagkatapos makumpleto ng manggagawa ang gawain. Sa panahong ito, dapat ipadala ng iyong app ang lahat ng mga poll ng resulta ng gawain at ang mga tamang/maling kahilingan sa pag-uulat.
21ERROR_IP_BLOCKEDAng iyong IP ay hinarang dahil sa maling paggamit ng API. Tingnan ang rason dito.
22ERROR_TASK_ABSENTkatangian ng "task" ay walang laman o hindi nai-set sa createTask na metodo.
23ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDAng uri ng gawain ay hindi suportado o na-type nang mali. Mangyaring suriin ang katangian na "type" sa bagay ng gawain.
24ERROR_INCORRECT_SESSION_DATAIlan sa mga kinakailangang mga halaga para sa mga sunod-sunod na emulation ng gumagamit ay nawawala. Ang output ng API ay naglalaman ng mga karagdagang detalye ng mga nawawala.
25ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSEDHindi makakonekta sa proxy ng gawain, hindi tinanggap ang koneksiyon.
26ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUTHindi makakonekta sa proxy ng gawain, ang koneksiyon ay nag-timeout.
27ERROR_PROXY_READ_TIMEOUTNag-timeout ang pagbasa ng proxy ng gawain
28ERROR_PROXY_BANNEDAng IP ng proxy ay na-ban ng puntiryang serbisyo.
29ERROR_PROXY_TRANSPARENTAng gawain ay tinanggihan sa estado ng pagsusuri ng proxy. Ang proxy ay dapat na hindi-transparente upang maitago ang IP ng aming server. Gamitin ang aming proxy checker na gamit para ma-debug ang iyong proxy.
30ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUTPag-timeout ng gawain sa recaptcha, marahil sa mabagal na server ng proxy o server ng Google
31ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEYAng tagabigay ng captcha ay iniulat na ang susi ng site ay hindi balido.
32ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAINAng tagabigay ng captcha ay iniulat na ang domain para sa susi ng site na ito ay hindi balido.
33ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSERAng tagabigay ng captcha ay iniulat na ang user-agent ng browser ay hindi tugma sa kanilang javascript
34ERROR_TOKEN_EXPIREDAng tagabigay ng captcha ay iniulat na ang karagdagang paiba-ibang token ay napaso na. Mangyaring subukang muli gamit ang bagong token.
35ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORTAng proxy ay walang suporta sa paglipat ng datos ng imahe galing sa mga server ng Google. Gamitin ang aming proxy checker na gamit para ma-debug ang iyong proxy.
36ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSIONAng proxy ay walang suporta sa mga mahabang GET request na may habang aabot sa 2000 bytes at walang suporta sa mga SSL na koneksiyon. Gamitin ang aming proxy checker na gamit para ma-debug ang iyong proxy.
49ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISEDAng login at password ng proxy ay mali. Gamitin ang aming proxy checker na gamit para ma-debug ang iyong proxy.
51ERROR_INVALID_KEY_TYPEAng ipinasang sitekey ay mula sa isa pang uri ng Recaptcha. Subukang lutasin ito bilang V2, V2-invisible o V3.
52ERROR_FAILED_LOADING_WIDGETHindi mai-load ang widget ng tagabigay ng captcha sa browser ng manggagawa. Mangyaring magpadala ng bagong gawain.
53ERROR_VISIBLE_RECAPTCHAAng karaniwang Recaptcha V2 ay tinangkang lutasin bilang Recaptcha V2 invisible. Alisin ang flag na 'isInvisible' sa payload ng API.
54ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Walang manggagawang natira na hindi nasala ng reportIncorrectRecaptcha na metodo.
55ERROR_ACCOUNT_SUSPENDEDAng sistema ay sinuspende ang iyong akawnt dahil sa mahalagang rason. Kontakin ang suporta para sa mga detalye.
56ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUNDAng template ng AntiGate ay hindi nahanap sa pamamagitan ng pangalan nito habang ginagawa ang gawain.
57ERROR_TASK_CANCELEDAng gawain ng AntiGate ay kinansela ng manggagawa. Tingnan ang field na "errorDescription" para sa dahilan ng pagkansela.