Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Tutorial pages

createTask: gumawa ng gawaing captcha

Adres: https://api.anti-captcha.com/createTask
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskBagayOo
softIdIntegerHindi
languagePoolStringHindiTinatalaga ang wika ng pool ng mga manggagawa. Angkop lamang para sa mga imaheng captcha. Sa kasalukuyan ang mga sumusunod na mga pool ng wika ang abeylabol:

en (default): Wikang ingles na pila
rn: grupo ng mga bansang: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
callbackUrlStringHindi

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
taskIdInteger

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}