Menu

createTask: gumawa ng gawaing captcha

Adres: https://api.anti-captcha.com/createTask
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskBagayOo
softIdIntegerHindi
languagePoolStringHindiTinatalaga ang wika ng pool ng mga manggagawa. Angkop lamang para sa mga imaheng captcha. Sa kasalukuyan ang mga sumusunod na mga pool ng wika ang abeylabol:

"en" (default): English language queue
"rn": pangkat ng mga bansa: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
callbackUrlStringHindi

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerError identifier.
0 - walang mga error, matagumpay na nakumpleto ang operasyon.
>0 - identifier ng error. Ang error code at ang maikling paglalarawan nito ay magagamit sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
taskIdInteger

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}