Menu

Kunin ang mga coordinate ng mga bagay na nasa isang imahe

Mag-post ng katawan ng imahe, isang komento sa Ingles at makatatanggap ng hanggang 6 na hanay ng mga coordinate ng mga ibinigay na bagay. Maaari kang humiling ng mga coordinate na punto, pati na rin mga coordinate ng parihaba. Ang pinakamalaking haba ng larawan sa isang gilid ay 500 pixels. Ang mga mas malalaking larawan ay ida-downscale sa interface ng manggagawa.

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
Isang halimbawa ng mga gawaing "points" at "rectangles".

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoImageToCoordinatesTask
Tinutukoy ang uri ng gawain.
bodyStringOoAng katawan ng file ay naka-encode sa base64. Siguraduhin na ipadala ito ng walang mga line break. Huwag isama ang 'data:image/png,' o mga kaparehong tag, malinis na base64 lamang!
commentStringHindiAng mga komento para sa gawain ay dapat sa alpabetong Ingles lamang. Halimbawa: "Select objects in specified order" o "select all cars".
modeStringHindiTask na mode, ay maaaring "points" o "rectangles". Ang default ay "points".
websiteURLStringHindiOpsiyonal na parametro para makilala ang pinagmulan ng mga imaheng captcha sa estadistika ng paggastos.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
coordinatesStringArray ng pangkat ng mga coordinate. Para sa "points" na mode ito ay (x,y) na pangkat. Para sa "rectangles" ito ay (x1,y1,x2,y2), simula sa kaliwang itaas hanggang sa kanang ibaba. Ang pagsisimula ng mga coordinate ay sa kaliwang sulok sa itaas.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}