Menu

test : Paraan ng pagsubok sa pag-debug

Ang metodong ito ay nagbabasa ng AJAX POST na kahilingang data, pinaparse ito at ina-output bilang array. Ina-output din nito ang post data sa raw na format. Maaari mo itong gamitin sa pag-debug ng iyong code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/test
Metodo: POST
Content-type: application-json

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -X POST -d '{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}' https://api.anti-captcha.com/test

Halimbawa ng tugon

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.12.1
Date: Tue, 24 Oct 2017 21:25:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

Parsed input JSON:
Array
(
    [clientKey] => myClientKey
    [hello] => world
    [apitest] => 1
)
Raw POST input:
{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}