Menu

getBalance: kunin ang balanse ng akawnt

Kunin ang balanse ng akawnt sa pamamagitan ng susi ng akawnt nito. Mangyaring huwag tawagin ang metodong ito nang mas madami sa isang beses sa loob ng 30 segundo at sa halip gumamit ng na-cache na memory/disk na halaga.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>0 - tagatukoy ng error. Ang error code at maikling deskripsiyon nito ay makikita sa errorCode at mga katangian nito sa errorDescription.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
balanceDobleHalaga ng balanse ng akawnt sa USD
captchaCreditsInteger

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}