Home Dokumentasyon Mga tutorial Mag-Sign In
Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

getBalance: kunin ang balanse ng akawnt

Kunin ang balanse ng akawnt sa pamamagitan ng susi ng akawnt nito. Mangyaring huwag tawagin ang metodong ito nang mas madami sa isang beses sa loob ng 30 segundo at sa halip gumamit ng na-cache na memory/disk na halaga.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
clientKey String Oo

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "clientKey":"YOUR_API_KEY" }' \
https://api.anti-captcha.com/getBalance
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
errorId Integer Tagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCode String
errorDescription String Maikling deskripsiyon ng error
balance Doble Halaga ng balanse ng akawnt sa USD
captchaCredits Integer

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "balance": 12.3456
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}