Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

Legacy API v.1

Itong API ay gumagana pa rin ngunit hindi na naa-update para suportahan ang bagong uri ng mga gawain. Ang uri lamang na sinusuportahan ay karaniwang imaheng captcha na mga gawain.

Adres: http://anti-captcha.com/in.php
Metodo: POST
Content-type: multipart/form-data

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganDefault na halagaLayunin
keyStringOo
bodyStringOoAng katawan ng file ay naka-encode sa base64. Siguraduhin na ipadala ito ng walang mga line break. Huwag isama ang 'data:image/png,' o mga kaparehong tag, malinis na base64 lamang!
phraseBooleanHindifalsemali - walang mga kinakailangan
tama - kinakailangan na ang manggagawa na mag-enter ng sagot na may kahit isang "space". Kapag walang espasyo, lalaktawan nila ang gawain, kaya gamitin ito ng may pag-iingat.
regsenseBooleanHinditruemali - walang mga kinakailangan
tama - ang manggagawa ay makakakita ng espesyal na marka na nagsasabi na ang sagot ay dapat na ma-enter na may pagkasensitibo sa case.
numericIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
1 - numero lamang ang pinapayagan
2 - kahit anong mga letra ang pinapayagan maliban sa mga numero
calcBooleanHindifalse0 - walang mga kinakailangan
1 - numero lamang ang pinapayagan
2 - kahit anong mga letra ang pinapayagan maliban sa mga numero
min_lenIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamaikling haba ng sagot
max_lenIntegerHindi00 - walang mga kinakailangan
>1 - tinutukoy ang pinakamahabang haba ng sagot
commentStringHindiKaragdagang komento para sa mga manggagagwa gaya ng "enter letters in red color".
Ang resulta ay hindi garantisado at buong-buo na ang manggagawa ang bahala.
soft_idIntegerHindi
is_russianIntegerHindiKapag nai-set sa 1, nagpapadala ng mga gawaing captcha sa wikang Ruso na pila.

Halimbawa ng tugon

Walang mga error
May mga error
OK|CAPTCHA_ID_HERE

Kunin ang solusyon

Ipadala ang GET request sa https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Walang mga error
Ang captcha ay hindi pa nalulutas
May mga error
OK|text_from_captcha