Menu

Lutasin ang Recaptcha V2

Gamitin ang ganitong uri ng gawain para awtomatikong malutas ang Google Recaptcha V2. Ang resulta ng gawain ay g-response na halaga. Gamitin ito para isumite ang form sa puntiryang websayt.

Ang gawain ay nilulutas sa pamamagitan ng sarili naming mga proxy server at/o mga IP address ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, ang Recaptcha ay walang proteksiyon sa mga sitwasyon kung saan ang palaisipan ay nalutas mula sa isang IP address at ang form na may g-response ay nasumite mula sa isa pa. Ang API ng Google ay hindi binibigay ang IP address ng tao na naglutas ng kanilang Recaptcha. Kapag ito ay nagbago, maaari mong gamitin ang aming karaniwang uri ng gawain para doon - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Halimbawa ng Recaptcha V2

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoRecaptchaV2TaskProxyless
Dating pangalan ng uri ng gawain: NoCaptchaTaskProxyless. Ito ay susuportahan magpakainlanman, hindi kailangang i-update ang iyong code.
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi nakakapunta doon sa halip ay isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoWebsite key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin sa artikulong ito.
recaptchaDataSValueStringHindiHalaga ng 'data-s' na parametro. Angkop lamang sa mga Recaptcha na nasa mga websayt ng Google.
isInvisibleBooleanHindiTukuyin kung ang Recaptcha ay nakikita o hindi. Ito ay magre-render ng karampatang widget para sa aming mga manggagawa.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
gRecaptchaResponseStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.
cookiesArrayOpsiyonal na array ng mga cookie na ginamit para sa paglutas ng Recaptcha. Angkop lamang para sa mga domain at subdomain ng google.com.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}