Menu ng dokumentasyon

RecaptchaV2TaskProxyless: i-bypass ang Google Recaptcha nang awtomatiko ng walang mga proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay nilulutas ang Google Recaptcha V2 ng walang proxy. Ang gawain ay lulutasin sa pamamagitan ng sarili naming mga proxy server at/o mga IP address ng mga manggagawa.

Sa kasalukuyan ang Recaptcha ay walang proteksiyon sa mga sitwasyon kapag ang palaisipan ay nalutas mula sa isang IP address at ang form na may g-response ay nasumite mula sa isa pang IP. Ang API ng Google ay hindi nagbibigay ng IP address ng tao na naglutas ng kanilang Recaptcha. Kapag ito ay nagbago, maaari mong palaging gamitin ang aming karaniwang uri ng gawain para doon - RecaptchaV2Task.

Halimbawa ng Recaptcha V2

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo RecaptchaV2TaskProxyless
Dating pangalan ng uri ng gawain: NoCaptchaTaskProxyless. Ito ay susuportahan magpakainlanman, hindi kailangang i-update ang iyong code.
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKey String Oo Website key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin dito sa artikulo.
recaptchaDataSValue String Hindi Halaga ng 'data-s' na parametro. Angkop lamang para sa mga web site ng Google.
isInvisible Boolean Hindi Tukuyin kung ang Recaptcha ay invisible. Ito ay magre-render ng karampatang widget para sa aming mga manggagawa.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
gRecaptchaResponse String Ang string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.
cookies Array Opsiyonal na array ng mga cookie na ginamit para sa paglutas ng Recaptcha. Angkop lamang para sa mga domain at subdomain ng google.com.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}