Menu ng dokumentasyon

GeeTestTaskProxyless: lutasin ang captcha mula sa geetest.com ng walang proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay naglulutas ng GeeTest na captcha sa mga browser ng aming mga manggagawa. Ang iyong app ay sinusumite ang adres ng website, susi ng gt, susi ng pag-hamon at pagkatapos makumpleto ang gawain makatatanggap ng solusyon na may 3 token.

Ang lahat ay pareho sa GeeTestTask, maliban sa hindi namin kinakailangan ang proxy at nilulutas namin ito mula sa aming mga IP address.

Mga halimbawa

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo GeeTestTaskProxyless
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
gt String Oo Ang pampublikong susi ng domain, ay minsanang ina-update.
challenge String Oo Pagpapalit ng susi ng token. Siguraduhin na kumuha ng bago para sa bawat captcha, kung hindi ikaw ay sisingilin para sa error ng gawain.
geetestApiServerSubdomain String Hindi Opsiyonal na subdomain ng API. Maaaring kailangan para isa ibang mga implementasyon.
geetestGetLib String Hindi Kinakailangan para sa ibang mga implementasyon. Ipadala ang JSON na naka-encode sa string. Ang halaga ay maaaring matunton sa mga kagamitang developer ng browser. Maglagay ng breakpoint bago tawagin ang "initGeetest" na funsiyon.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
challenge String Hash string na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite sa puntiryang website.
validate String Hash string na kinakailangan din.
seccode String Isa pang kinakailangang hash string, wala kaming ideya kung bakit may 3 nito.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Halimbawa ng paggamit ng token