Menu

Lutasin ang Turnstile captcha nang walang proxy - TurnstileTaskProxyless

Ang turnstile captcha ay isa pang pagtatangka upang palitan ang Recaptcha. Awtomatikong sinusuportahan namin ang lahat ng mga subtype nito: manu-mano, hindi interactive at hindi nakikita. Hindi na kailangang tukuyin ang subtype. Ang pagbibigay din ng iyong sariling pasadyang User-Agent ay hindi kinakailangan at hindi talaga gagana.

Subukan muna ang ganitong uri ng gawain para sa bypass rate bago subukan ang mga gawain may mga proxy.

Turnstile captcha example
Halimbawa ng Captcha

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoTurnstileTaskProxyless
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoTurnstile sitekey
actionStringHindiOpsyonal na parameter na "action".
turnstileCDataStringHindiOpsyonal na "cData" na token

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyless import *

solver = turnstileProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
tokenStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.
userAgentStringUser-Agent ng browser ng manggagawa. Gamitin ito kapag isinumite mo ang token ng tugon.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}