Menu

reportIncorrectRecaptcha: magpadala ng reklamo sa token ng Recaptcha

Ang mga reklamo ay tinatanggap lamang para sa mga V2 at V3 na Recaptcha, kasama ang Enterprise Recaptcha. Importante na basahin ang sumusunod na deskripsiyon, kung hindi ang aming sistema ay baka i-ban ang iyong mga ulat.
Dahil sa kawalang kakayahan namin na suriin ang iyong ulat gaya ng ginagawa namin sa mga imaheng captcha, ang iyong reklamo ay unang dumadaan sa pagsusuri ng estadistika sa aming backend, at pagkatapos ay tinatanggap lamang kung ito ay may positibong kalalabasan. Ang karaniwan naming ginagawa ay ang pagkumpara ng estadistika ng iyong mga ulat sa estadistika ng iba naming mga pinagkakatiwalaang mga kostumer. Kapag ang rate ng iyong pag-ulat ay may napakalaking pagkakaiba sa ibang mga ulat, ito ay hindi papansinin sa loob ng ilang araw. Kaya, para sa pinakamagandang resulta dapat mong i-monitor ang iyong mga proseso ng awtomasyon at magpadala lamang ng mga ulat kapag ikaw ay 100% sigurado na ang Recaptcha ay mali.
Hindi lahat ng ulat ay tinatanggap. Upang kalkulahin ang iyong average na rate ng pagkabigo nang tumpak hangga't maaari, dapat ipadala ang minimum na 100 recaptcha na gawain sa bawat account para sa pagkilala sa bawat 24 na oras.
Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID na error. Pinapayagan na magpadala ng isa lang na ulat kada gawain.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerError identifier.
0 - walang mga error, matagumpay na nakumpleto ang operasyon.
>0 - identifier ng error. Ang error code at ang maikling paglalarawan nito ay magagamit sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusStringAng resulta ng operasyon. Makakatanggap ka ng error code o status="success" kapag tinanggap ang reklamo.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}