Menu

reportIncorrectImageCaptcha: magpadala ng reklamo sa isang captcha na imahe

Ang mga reklamo sa mga imaheng captcha lamang ang tinatanggap. Ang iyong reklamo ay susuriin ng 3 moderator, 2 sa kanila ang dapat na magkumpirma dito. Doon ka lamang makakakuha ng buong refund. Kapag ikaw ay mayroong mas mababa sa 50% na kumpirmadong pagkakamali na ratio, ang iyong mga ulat ay hindi papansinin.Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Isang ulat lamang kada gawain ang maaaring ipadala.

Bakit 50%? Ang iyong mga ulat ay dapat na tumpak at ikaw ay dapat na 100% sigurado na ito ay tama. Hindi ka maaaring mag-ulat ng bawat isang captcha, kailangan mong i-code ang iyong software na may istriktong pamantayan sa pagsubok at kailangang sigurado na ang puntiryang website ay hindi ka matukoy sa kung ano mang paraan.

Pakitandaan na hindi posible na i-reset ang estadistika ng kumpirmasyon.
Pakitandaan na tumatanggap lamang kami ng mga reklamo sa captcha sa wikang Ingles. Ang mga reklamo sa wikang Ruso ay hindi tinatanggap at ang API ay magbabalik ng ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>0 - tagatukoy ng error. Ang error code at maikling deskripsiyon nito ay makikita sa errorCode at mga katangian nito sa errorDescription.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusStringAng resulta ng operasyon. Maaaring makatanggap ka ng error code o status="success" kapag tinanggap ang iyong reklamo.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}