Menu

reportIncorrectImageCaptcha: magpadala ng reklamo sa captcha na imahe

Ang mga reklamo sa mga imaheng captcha lamang ang tinatanggap. Ang iyong reklamo ay susuriin ng 3 moderator, 2 sa kanila ang dapat na magkumpirma dito. Dun ka lamang makakakuha ng buong refund. Kapag ikaw ay mayroong mas mababa sa 50% pagkakamali na ratio ng kumpirmasyon, ang iyong mga ulat ay hindi papansinin.Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Pinapayagan na magpadala ng isa lang na ulat kada gawain.

Bakit 50%? Ang iyong mga ulat ay dapat na tumpak at ikaw ay dapat na 100% sigurado na ito ay tama. Hindi ka maaaring mag-ulat ng bawat isang captcha, kailangan mong i-code ang iyong software na may istriktong pamantayan sa pagsubok at kailangang sigurado na ang puntiryang website ay hindi ka matukoy sa kung ano mang paraan.

Pakitandaan na hindi posible na i-reset ang estadistika ng kumpirmasyon.
Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerError identifier.
0 - walang mga error, matagumpay na nakumpleto ang operasyon.
>0 - identifier ng error. Ang error code at ang maikling paglalarawan nito ay magagamit sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusStringAng resulta ng operasyon. Makakatanggap ka ng error code o status="success" kapag tinanggap ang reklamo.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}