Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

reportIncorrectImageCaptcha: magpadala ng reklamo sa captcha na imahe

Ang mga reklamo sa mga imaheng captcha lamang ang tinatanggap. Ang iyong reklamo ay susuriin ng 3 moderator, 2 sa kanila ang dapat na magkumpirma dito. Dun ka lamang makakakuha ng buong refund. Kapag ikaw ay mayroong mas mababa sa 50% pagkakamali na ratio ng kumpirmasyon, ang iyong mga ulat ay hindi papansinin. Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Pinapayagan na magpadala ng isa lang na ulat kada gawain.

Bakit 50%? Ang iyong mga ulat ay dapat na tumpak at ikaw ay dapat na 100% sigurado na ito ay tama. Hindi ka maaaring mag-ulat ng bawat isang captcha, kailangan mong i-code ang iyong software na may istriktong pamantayan sa pagsubok at kailangang sigurado na ang puntiryang website ay hindi ka matukoy sa kung ano mang paraan.

Pakitandaan na hindi posible na i-reset ang estadistika ng kumpirmasyon.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
clientKey String Oo
taskId Integer Oo

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
errorId Integer Tagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCode String
errorDescription String Maikling deskripsiyon ng error
status String
Resulta ng operasyon. Ikaw ay maaaring makatanggap ng error code o status="tagumpay" kapag ang reklamo ay tinanggap.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}