Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

getQueueStats: kunin ang estadistika ng load ng pila

Ang metodong ito ay pinapayagan na itakda ang angkop na oras para sa pag-upload ng bagong gawain. Ang output ay na-cache sa loob ng 10 segundo.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
queueId Integer Oo Pangtukoy ng pila. Ang mga sumusunod na pila ay abeylabol:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 may proxy
6 - Recaptcha v2 walang proxy
7 - Funcaptcha may proxy
10 - Funcaptcha walang proxy
12 - GeeTest may proxy
13 - GeeTest walang proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha may proxy
22 - hCaptcha walang proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 may proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 walang proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile may proxy
27 - Turnstile walang proxy

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
waiting Integer Bilang ng mga nakatenggang manggagawa online, naghihintay ng gawain
load Doble Load ng pila sa mga porsiyento
bid Doble Karaniwang halaga ng paglutas ng gawain sa USD
speed Doble Karaniwang bilis ng paglutas ng gawain sa segundo
total Integer Total na bilang ng mga manggagawa

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "waiting":242,
  "load":60.33,
  "bid":"0.0008600982",
  "speed":10.77,
  "total": 610
}