Menu

getQueueStats: kunin ang estadistika ng load ng pila

Ang metodong ito ay pinapayagan na itakda ang angkop na oras para sa pag-upload ng bagong gawain. Ang output ay na-cache sa loob ng 10 segundo.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
queueIdIntegerOoPangtukoy ng pila. Ang mga sumusunod na pila ay abeylabol:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 may proxy
6 - Recaptcha v2 walang proxy
7 - Funcaptcha may proxy
10 - Funcaptcha walang proxy
12 - GeeTest may proxy
13 - GeeTest walang proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha may proxy
22 - hCaptcha walang proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 may proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 walang proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile may proxy
27 - Turnstile walang proxy
28 - Image Coordinates
29 - Hcaptcha Enterprise
templateNameStringHindiKung nagtatanong ka para sa queue ID 25 (Antigate Templates), maaari kang tumukoy ng pangalan ng template para humiling ng eksaktong dami ng available na manggagawa at ang dami ng mga manggagawang nag-unsubscribe sa template na iyon.

Halimbawa ng kahilingan

bash
Antigate Templates
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
waitingIntegerBilang ng mga nakatenggang manggagawa online, naghihintay ng gawain
loadDobleLoad ng pila sa mga porsiyento
bidDobleKaraniwang halaga ng paglutas ng gawain sa USD
speedDobleKaraniwang bilis ng paglutas ng gawain sa segundo
totalIntegerTotal na bilang ng mga manggagawa

Halimbawa ng tugon

{
    "waiting":242,
    "load":60.33,
    "bid":"0.0008600982",
    "speed":10.77,
    "total": 610
}