Menu

getAppStats: kunin ang estadistika ng aplikasyon

Ang metodong ito ay kinukuha ang arawang estadistika para sa iyong aplikasyon, na iyong nirehistro sa Sentro ng Developer. Ang estadistika ay abeylabol lamang sa may-ari ng aplikasyon. Ang maling pag-access ay nagbabalik ng ERROR_ACCESS_DENIED.

Ang estadistika ay nasa parehong format na ginagamit sa AntiCaptcha para i-render ang mga JS na chart sa pamamagitan ng HighCharts library. Maaari mo itong i-reformat sa paraang kinakailangan mo ang data para sa iyong mga representasyon.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
softIdIntegerOoID ng iyong app mula sa Sentro ng Developer
modeStringHindiUri ng estadistika:
errors: (default) : Data ng mga error
views: Mga view ng pahina ng app
downloads: Mga klik sa “download” na link.
users: Dami ng mga gumagamit
money: Pera na kinita

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>0 - tagatukoy ng error. Ang error code at maikling deskripsiyon nito ay makikita sa errorCode at mga katangian nito sa errorDescription.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
chartDataArray
Ang bagay na naglalaman ng pangalan ng data ng chart, mga arawang numero, mga petsa at marami pang iba. Handang mai-render sa HighCharts.js library
fromDateStringPanimulang petsa ng ulat
toDateStringKatapusang petsa ng ulat

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}