Menu

getAppStats: kunin ang estadistika ng aplikasyon

Ang metodong ito kinukuha ang arawang estadistika para sa iyong aplikasyon, na iyong nirehistro sa Sentro ng Developer. Ang estadistika ay abeylabol lamang sa may-ari ng aplikasyon. Kung sakaling ang maling metodo ng pag-access ay nagbabalik ng ERROR_ACCESS_DENIED.

Ang estadistika ay nasa parehong format na ginagamit sa AntiCaptcha para i-render ang mga JS na chart sa pamamagitan ng HighCharts na plugin. Maaari mong i-reformat ito sa paraang kailangan mo ang data para sa iyong mga representasyon.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
softIdIntegerOoID ng iyong app mula sa Sentro ng mga Developer
modeStringHindiUri ng mga istatistika:
errors: (default): Data ng mga error
views: Mga page view ng app
downloads: Mga pag-click sa link na "pag-download".
users: Dami ng gumagamit
money: Pera na kinita

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerError identifier.
0 - walang mga error, matagumpay na nakumpleto ang operasyon.
>0 - identifier ng error. Ang error code at ang maikling paglalarawan nito ay magagamit sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
chartDataArray
Bagay na naglalaman ng pangalan ng data ng chart, arawang mga bilang, mga petsa at marami pang iba. Handang mai-render sa HighCharts.js
fromDateStringPanimulang petsa ng ulat
toDateStringKatapusang petsa ng ulat

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}