Menu

Lutasin ang Funcaptcha galing Arkose Labs

Ang ganitong uri ng gawain ay nilulutas ang Arkose Labs na captcha (o Funcaptcha) ng walang proxy. Ang gawain ay lulutasin sa pamamagitan ng sarili naming mga proxy server at/o IP address ng mga manggagawa.

Ang API ng Arkose Labs ay nagbibigay ng impormasyon sa may-ari ng website tungkol sa IP address ng naglulutas. Pero sulit naman na subukang i-bypass muna ang captcha ng walang proxy, at kapag hindi ito gumana - ilipat sa FuncaptchaTask na may proxy.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Mga halimbawa

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi nakakapunta doon sa halip ay isi-simulate ang pagbisita.
websitePublicKeyStringOoPampublikong susi ng Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainStringHindiPasadyang Arkose Labs na subdomain kung saan nilo-load ang widget na Javascript. Kinakailangan para sa ilang mga kaso, ngunit kalimitan ng mga Arkose Labs na integrasyon ay gumagana ng wala ito.
dataStringHindiKaragdagang parametro na maaaring kailangan ng Arkose Labs na implementasyon. Gamitin ang katangiang ito para ipadala ang "blob" na halaga bilang bagay na na-convert sa string. Tingnan ang halimbawa kung paano ito magmumukha.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
tokenStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}