Menu

Lutasin ang Recaptcha V3

Ang ganitong uri ng bagay ng gawain ay kinakailangan para malutas ang Google Recaptcha V3 sa computer ng manggagawa. Ang gawaing ito ay lulutasin ng aming serbisyo sa pamamagitan ng sarili naming mga proxy server at/o mga IP address ng mga manggagawa.

Mangyaring tandaan na may pagkakaiba sa pagitan ng Recaptcha V2-invisible at Recaptcha V3. Pareho ang hitsura nila at maaaring ito ay nakakalito. May mabilis na paraan para malaman ang tamang uri: subukang lutasin ito gamit ang aming API bilang V2-invisible at V3. Ang isa sa iyong pagtatangka ay makakakuha ng error, at sa isa wala.

Sinusubukan namin ang aming mga manggagawa para sa kanilang "score" sa recaptcha at ilalagay ang mga ito sa 3 grupo (mga pila): 0.3, 0.7 at 0.9. At bawat isa ay maaaring mayroong maliit na pagkakaiba sa presyo dahil sa bilang ng mga nakatenggang manggagawa. Sa pamamagitan ng pagdaan ng katangian na "minScore" tinutukoy mo ang pila na kung saan ang gawain mo ay papasok. Kalimitan sa aming abeylabol na mga manggagawa ay mayroong iskor na 0.3, at ang kakaunti ay 0.9.

Recaptcha v3 example
Halimbawa ng Recaptcha v3. Kadalasan may logo na sagisag na nakalagay sa ibabang-kanan na sulok ng pahina. Ito ay madaling maalis sa pamamagitan ng Javascript.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi nakakapunta doon sa halip ay isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoWebsite key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin sa artikulong ito.
minScoreDobleOoSinasala ang mga manggagawa ng may kinakailangang iskor. Ang halaga ay maaaring isa sa mga sumusunod:
0.3
0.7
0.9
pageActionStringHindi
Ang halaga ng "action" ng Recaptcha. Ang may-ari ng websayt ay ginagamit ang parametrong ito upang matukoy kung ano ginagawa ng mga gumagamit sa pahina. Halimbawa:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleanHindiI-set itong flag sa "true" kapag kailangan mong malutas itong V3 sa pamamagitan ng Enterprise API. Default na halaga ay "false" at ang Recaptcha ay nilulutas sa pamamagitan ng non-enterprise API. Maaaring matukoy ng isang javascript na pagtawag kagaya ng sumusunod na halimbawa:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainStringHindiGamitin ang parametrong ito para ipadala ang domain name kung saan dapat ihatid ang Recaptcha script. Maaari lamang magkaroon ng isa sa dalawang halaga: "www.google.com" o "www.recaptcha.net". Huwag gamitin ang parametrong ito maliban na lamang kung naiintindihan mo ang iyong ginagawa.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
gRecaptchaResponseStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}