Menu

RecaptchaV2EnterpriseTask: maglutas ng Google Recaptcha V2 Enterprise ng may proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay kung para sa paglutas ng Google Recaptcha Enterprise V2 sa pamamagitan ng binigay na proxy.

Ito ay halos pareho sa RecaptchaV2Task, maliban sa ang mga gawain ay nalutas gamit ang Enterprise API at itinalaga sa mga manggagawa na may pinakamagandang iskor sa Recaptcha V3. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Recaptcha Enterprise mangyaring bisitahin FAQ na seksiyon.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Halimbawa ng Recaptcha V2 Enterprise. Sa hitsura ay kapareho ng non-enterprise na bersiyon.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoRecaptchaV2EnterpriseTask
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoWebsite key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin dito sa artikulo.
enterprisePayloadBagayHindiKaragdagang mga parametro na dapat ipasa sa "grecaptcha.enterprise.render" na metodo kasama ng sitekey. Halimbawa ng dapat mong hanapin:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
Sa halimbawang ito maaari mong tandaan na ang parametro na "s" na hindi dokumentado, ngunit malinaw na kinakailangan. Ipadala ito sa API, para ma-render namin ang widget ng Recaptcha gamit itong parametro nang maayos.
apiDomainStringHindiGamitin ang parameter na ito para ipadala ang domain name kung saan dapat ihatid ang Recaptcha script. Maaari lamang magkaroon ng isa sa dalawang value: "www.google.com" o "www.recaptcha.net". Huwag gamitin ang parameter na ito maliban kung naiintindihan mo kung ano ang iyong ginagawa.
proxyTypeStringOoUri ng proxy
http - karaniwang http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressStringOoIP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPortIntegerOoPort ng proxy
proxyLoginStringOoLogin para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPasswordStringOoPassword ng proxy
userAgentStringOoUser-Agent ng browser na ginagamit sa emulasyon. Kinakailangan na gumamit ka ng signature ng modernong browser, kung hindi ang Google ay hihilingin sa iyo na "update your browser".
cookiesStringHindiKaragdagang mga cookie na dapat nating gamitin sa mga domain ng Google.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyon import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
gRecaptchaResponseStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}