Menu

Jak zastosować wtyczkę Anti-Captcha z Puppeteer oraz Selenium

Puppeteer i Selenium to dwa główne silniki służące automatyzacji przeglądarki, a nasz plugin idealnie z nimi współpracuje. W tym artykule pokażemy jak użyć go z Puppeteer i Selenium programując w językach NodeJS i Python. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem pomiędzy nimi, zdecydowanie polecamy NodeJS+Puppeteer z racji ich natywnego środowiska.

1. Zainstaluj zależności. W przypadku NodeJS po prostu zainstaluj podane niżej pakiety nmp, a dla Pythona zainstaluj pakiety i pobierz plik wykonywalny "chromedriver" z tej strony. Wersja sterownika musi być taka, jak wersja zainstalowanego w twoim systemie Chrome'a.

Javascript
Python
npm install adm-zip puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth

2. Pobierz wtyczkę w wersji ZIP dla Chrome. Rozpakuj ją do katalogu projektu. Faktyczne wersje zlokalizowane są tu. Możesz to również wykonać metodą programową:

Javascript
Python
//npm install adm-zip
const https = require('https')
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';

(async () => {
  // pobierz plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // rozpakuj
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);
})();

3. Następnie skonfiguruj swój klucz API w pliku ./plugin/js/config_ac_api_key.js. Klucz API znajdziesz w strefie klienta. Aby wszystko zaczęło działać, musisz mieć nieco środków na koncie.

Javascript
Python
const apiKey = 'API_KEY_32_BYTES';
if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
  let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
  confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
  fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
} else {
  console.error('plugin configuration not found!')
}

4. Zainicjalizuj przeglądarkę z wtyczką. Dla Puppeteer zalecamy plugin 'puppeteer-extra-plugin-stealth' dla paczki 'puppeteer-extra', ukrywa on bowiem wszystkie przejawy zautomatyzowania przeglądarki Chromium.

Javascript
Python
//npm install puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch({
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  });
  const page = await browser.newPage();
})();

5. Przejdź na docelową stronę i wypełnij formularz, jeśli to konieczne. Wtyczka sama znajdzie Recaptcha i zacznie go rozwiązywać.

Javascript
Python
(async () => {
  const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
  const login = 'Test login';
  const password = 'Test password';

  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }
  // wyłącz nawigacyjne błędy przekroczenia limitu czasu oczekiwania
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

})();

6. Kolejny etap wymaga nieco więcej uwagi. Niektóre formularze webowe wymagają od użytkownika kliknięcia w przycisk submit (prześlij) po rozwiązaniu Recapthy, a inne stosują funkcje callback i przesyłają formularz automatycznie. W pierwszym przypadku chcemy wcisnąć przycisk submit tuż po rozwiązaniu Recaptchy. Aby tego dokonać we właściwym momencie, wystarczy poczekać aż pojawi się selektor .antigate_solver.solved i dopiero wtedy kliknąć przycisk submit.

Javascript
Python
// poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
console.log('{{ $t('articles.how-to-integrate.code-comments.recaptcha-solved') }}');

// wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
await Promise.all([
  page.click('#submitButton'),
  page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);
console.log('zadanie wykonane, formularz z recaptcha ominięty');

To tyle, formularz wypełniony, Recaptcha rozwiązana i ominięta. Przykłady pełnego kodu:

Javascript
Python
// first run the following to install required npm packages:
//
// npm install adm-zip follow-redirects puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
//
//
const https = require('follow-redirects').https;
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE!';
const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';
const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
const login = 'Test login';
const password = 'Test password';
let page = null;


const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  // pobierz plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // rozpakuj
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);

  // ustaw klucz API w pliku konfiguracyjnym
  await new Promise((resolve, reject) => {
    if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
      let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
      confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
      fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
      resolve();
    } else {
      console.error('plugin configuration not found!')
      reject();
    }
  });

  // ustaw opcje uruchamianej przeglądarki
  const options = {
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  }

  try {
    // uruchom przeglądarkę z wtyczką
    const browser = await puppeteer.launch();
    page = await browser.newPage();
  } catch (e) {
    console.log('could not launch browser: '+e.toString())
    return;
  }

  // przejdź na docelową stronę
  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }

  // wyłącz nawigacyjne błędy przekroczenia limitu czasu oczekiwania
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  // wypełnij formularz
  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

  // poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
  await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
  console.log('{{ $t('articles.how-to-integrate.code-comments.recaptcha-solved') }}');

  // wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
  await Promise.all([
    page.click('#submitButton'),
    page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
  ]);
  console.log('recaptcha rozwiązana');

})();

Bonus: istnieje sztuczka pozwalająca wtyczce pracować w trybie headless (bez ekranu), jako że Chrome nie obsługuje automatyzacji przeglądania poprzez wtyczki. Z pomocą przychodzi Xvfb, który zapewni twojej aplikacji wirtualny pulpit.

# zainstaluj pakiet
apt-get install -y xvfb

# ustaw zmienną display
export DISPLAY=:0

# uruchom demona Xvfb w tle (tylko raz)
/usr/bin/Xvfb :0 -screen 0 1024x768x24 &

# poczekaj trochę, aby zdążył się uruchomić (tylko raz)
sleep 5

# dodaj prefix "xvfb-run" do skryptu "node" lub "python"
xvfb-run node myscript.js
# lub
xvfb-run python myscript.py