Menu

createTask: utwórz zadanie captcha

Adres: https://api.anti-captcha.com/createTask
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskObiekt (object)Tak
softIdIntegerNie
languagePoolŁańcuch znaków (String)NieUstawia język puli pracowników. Dotyczy tylko captcha obrazkowych. Obecnie dostępne są pule w językach:

"en" (domyślnie): Kolejka w języku angielskim
"rn": grupa krajów: Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan
callbackUrlŁańcuch znaków (String)Nie

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędów, operacja zakończona pomyślnie.
>0 - identyfikator błędu. Kod błędu i jego krótki opis są dostępne we właściwościach errorCode i errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
taskIdInteger

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}