Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV2TaskProxyless: obejście Google Recaptcha automatycznie bez proxy

Ten typ zadania rozwiązuje Google Recaptcha V2 bez proxy. Zadanie będzie rozwiązane z wykorzystaniem naszych własnych proxy i/lub adresów IP naszych pracowników.

Obecnie Recaptcha nie dysponuje ochroną przed sytuacją, w której zagadka jest rozwiązana z innego adresu IP niż adres z którego nadesłano formularz z g-response. API Google nie udostępnia adresu IP osoby rozwiązującej zagadkę. Jeśli jednak ulegnie to zmianie, można skorzystać ze standardowego typu zadania - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 przykład

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV2TaskProxyless
Dawna nazwa typu zadania NoCaptchaTaskProxyless. Będziemy obsługiwać ją bezterminowo, nie jest konieczne modyfikowanie aplikacji.
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
recaptchaDataSValueŁańcuch znaków (String)NieWartość atrybutu 'data-s'. Dotyczy tylko Recaptcha i stron Google.
isInvisibleLogiczny (Boolean)NieOkreślić, jeśli Recaptcha jest niewidoczna. Spowoduje to wyświetlenie prawidłowego widgeta u pracownika.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.
cookiesTablica (Array)Opcjonalna tablica cookies z których skorzystano przy rozwiązywaniu proxy. Dotyczy tylko domen i subdomen google.com.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}