Menu

Rozwiązywanie Recaptcha V2

Ten typ zadania automatycznie rozwiązuje Google Recaptcha V2. Wynikiem zadania jest wartość g-response. Z jej pomocą prześlesz formularz znajdujący się na docelowej stronie.

Zadanie jest wykonywane z zastosowaniem naszych własnych serwerów proxy i/lub adresów IP pracowników. Obecnie Recaptcha nie posiada zabezpieczenia w przypadku sytuacji gdy zagadkę rozwiązano z jednego adresu IP, a formularz z odpowiedzią g-response przesłano z innego IP. API Google nie udostępnia adresu IP osoby rozwiązującej ich zagadkę Recaptcha. Jeśli się to kiedykolwiek zmieni, zawsze można posłużyć się naszym standardowym typem zadania w takich przypadkach - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Przykład obejścia Recaptcha V2

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV2TaskProxyless
Dawna nazwa typu zadania NoCaptchaTaskProxyless. Będziemy obsługiwać ją bezterminowo, nie jest konieczne modyfikowanie aplikacji.
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. O tym jak pozyskać go, dowiedzieć można się w tym artykule.
recaptchaDataSValueŁańcuch znaków (String)NieWartość atrybutu 'data-s'. Dotyczy tylko Recaptcha na stronach Google.
isInvisibleLogiczny (Boolean)NieOkreśl, czy Recaptcha jest niewidoczna. Spowoduje to wyświetlenie prawidłowego widgeta u pracownika.

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.
cookiesTablica (Array)Opcjonalna tablica cookies do wykorzystania przy rozwiązywaniu Recaptcha. Dotyczy tylko domen i subdomen google.com.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}