Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

getQueueStats: pobierz statystyki obciążenia kolejki

Ta metoda pozwala zdefiniować odpowiedni czas na przesłanie kolejnego zadania. Dane są zapisywane w pamięci podręcznej na 10 sekund.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
queueIdIntegerTakIdentyfikator kolejki. Dostępne są następujące kolejki:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 z proxy
6 - Recaptcha v2 bez proxy
7 - Funcaptcha z proxy
10 - Funcaptcha bez proxy
12 - GeeTest z proxy
13 - GeeTest bez proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha z proxy
22 - hCaptcha bez proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 z proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 bez proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile z proxy
27 - Turnstile bez proxy

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
waitingIntegerLiczba wolnych pracowników online gotowych przyjąć kolejne zadanie
loadDoubleObciążenie kolejki procentowo
bidDoubleŚredni koszt rozwiązania zadania w USD
speedDoubleŚrednia prędkość rozwiązywania zadania w sekundach
totalIntegerCałkowita liczba pracowników

Przykład odpowiedzi

{
    "waiting":242,
    "load":60.33,
    "bid":"0.0008600982",
    "speed":10.77,
    "total": 610
}