Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

Jak przesłać formularz z Recaptcha

 1. Przejdź na docelową stronę, na przykład .

 2. Znajdź tag HTML z parametrem sitekey (klucz strony):

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp"></div>

  Jeśli nie możesz go znaleźć w kodzie źródłowym, sprawdź ten artykuł.
 3. Prześlij do API ten klucz strony i adres strony w obiekcie RecaptchaV2TaskProxyless.
 4. Nasza usługa rozwiązuje twoje captcha i zwraca token. Przypomina on długie hasło zawierające litery.
 5. Skorzystaj z tego tokenu by przesłać swój formularz na docelową stronę. Aby określić prawidłowe atrybuty żądania, należy skorzystać z narzędzi deweloperskich przeglądarki internetowej.

  curl 'https://anti-captcha.com/demo/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'

 6. Sprawdzanie, czy wynik przesłania jest zgodny z oczekiwaniami.

Nasze darmowe tutoriale NodeJS zawierają video-poradniki dotyczące bardziej zaawansowanych implementacji formularzy z Recaptcha.


Graficzne wyjaśnienie