Menu

Rozwiązywanie Funcaptcha od Arkose Labs

Ten typ zadania rozwiązuje captcha Arkose Labs (lub Funcaptcha) bez proxy. Zadanie zostanie wykonane za pomocą naszych własnych serwerów proxy i/lub adresów IP pracowników.

API Arkose Labs udziela właścicielowi strony dane o adresie IP rozwiązującego captcha. Jednakże, warto jest najpierw spróbować obejść captchę bez proxy, a w przypadku niepowodzenia - spróbować FuncaptchaTask z proxy.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Przykłady

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websitePublicKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz publiczny Arkose Labs.
funcaptchaApiJSSubdomainŁańcuch znaków (String)NieSpecjalna subdomena Arkose Labs z której wczytywany jest widget Javascript. Wymagany w niektórych przypadkach, ale większość integracji z Arkose Labs działa bez tego.
dataŁańcuch znaków (String)NieDodatkowy parametr, który może być wymagany w przypadku implementacji Arkose Labs. Korzystaj z tego atrybutu do wysyłania wartości typu "blob" w formie obiektu przekonwertowanego na łańcuch znaków. Przykład jak może to wyglądać:
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
tokenŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}