Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

getBalance: pobierz saldo konta

Pobierz saldo konta o podanym kluczu konta. Prosimy nie wywoływać tej metody częściej niż co 30 sekund i zamiast tego zapamiętywać wartość w pamięci podręcznej.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
balanceDoubleSaldo konta w USD
captchaCreditsInteger

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}