Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

getBalance: pobierz saldo konta

Pobierz saldo konta o podanym kluczu konta. Prosimy nie wywoływać tej metody częściej niż co 30 sekund i zamiast tego zapamiętywać wartość w pamięci podręcznej.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "clientKey":"YOUR_API_KEY" }' \
https://api.anti-captcha.com/getBalance
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
balance Double Saldo konta w USD
captchaCredits Integer

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "balance": 12.3456
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}