Menu

Rozwiąż captcha GeeTest

Ten typ zadania rozwiązuje captcha GeeTest w przeglądarkach naszych pracowników. Twoja aplikacja podaje adres strony, klucz gt, klucz challenge i po wykonaniu zadania otrzymuje rozwiązanie składające się z 3 tokenów. Dla GeeTest w wersji 4 wyjście składa się z 5 wartości, a klucz challenge nie jest wymagany.

Wszystkie szczegóły podobne jak przy GeeTestTask, z wyjątkiem tego, że nie wymagamy proxy i rozwiązujemy je z naszych własnych adresów IP.

GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example

Geetest Checkbox example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
Przykłady

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakGeeTestTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
gtŁańcuch znaków (String)TakKlucz publiczny domeny, rzadko aktualizowany.
challengeŁańcuch znaków (String)NieZmieniający się klucz token. Należy pobierać nowy dla każdej captcha, inaczej twoje konto zostanie obciążone za błędne zadanie. Wymagane dla wersji 3. Niewymagane dla wersji 4.
geetestApiServerSubdomainŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalna subdomena API. Może być wymagana w niektórych implementacjach.
GeeTest V3 example
versionIntegerNieNumer wersji. Domyślna wersja to 3. Obsługiwane wersje: 3 i 4.
initParametersObiekt (object)NieDodatkowe parametry inicjalizacji dla wersji 4

Przykład żądania (V3)

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

GeeTest V4

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania (V3)

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
challengeŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków (hash string) wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.
validateŁańcuch znaków (String)Również wymagany łańcuch znaków hash.
seccodeŁańcuch znaków (String)Kolejny wymagany łańcuch znaków hash, nie wiemy dlaczego potrzebne są aż 3.

Obiekt typu rozwiązanie zadania (V4)

Właściwość/atrybutTyp
captcha_idŁańcuch znaków (String)
lot_numberŁańcuch znaków (String)
pass_tokenŁańcuch znaków (String)
gen_timeInteger
captcha_outputŁańcuch znaków (String)

Przykład odpowiedzi (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

Przykład odpowiedzi (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}