Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

Legacy API v.1

To API nadal działa, ale nie jest aktualizowane w zakresie obsługi nowszych typów zadań. Jedynym obsługiwanym typem jest standardowe captcha obrazkowe.

Adres: http://anti-captcha.com/in.php
Metoda: POST
Content-type: multipart/form-data

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Domyślna wartość Przeznaczenie
key Łańcuch znaków (String) Tak
body Łańcuch znaków (String) Tak Plik zakodowany w base64. Upewnij się, że wysyłasz bez znaków końca linii. Nie należy dołączać 'data:image/png,' ani innych tagów, wyłącznie czyste base64!
phrase Logiczny (Boolean) Nie false false - brak wymagań
true - pracownik musi wpisać odpowiedź z przynajmniej jedną "spacją". Jeśli spacji nie ma, pominą zadanie, należy więc zachować ostrożność.
regsense Logiczny (Boolean) Nie true false - brak wymagań
true - pracownik dostanie informację, aby rozwiązywać zagadkę z uwzględnieniem wielkich i małych liter.
numeric Integer Nie 0 0 - brak wymagań
1 - dozwolone tylko cyfry
2 - dozwolone tylko litery, bez cyfr
calc Logiczny (Boolean) Nie false 0 - brak wymagań
1 - dozwolone tylko cyfry
2 - dozwolone tylko litery, bez cyfr
min_len Integer Nie 0 0 - brak wymagań
>1 - definiuje minimalną długość odpowiedzi
max_len Integer Nie 0 0 - brak wymagań
>1 - definiuje maksymalną długość odpowiedzi
comment Łańcuch znaków (String) Nie Dodatkowy komentarz dla pracowników, na przykład "wpisuj tylko litery oznaczone na czerwono".
Wynik nie jest jednak gwarantowany i wszystko zależy od pracownika.
soft_id Integer Nie
is_russian Integer Nie Gdy ustawione na 1, przesyła captcha do kolejki w języku rosyjskim.

Przykład odpowiedzi

Brak błędów
    OK|CAPTCHA_ID_HERE
   
Ma błędy
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
   

Odbierz rozwiązanie

Wysyła zapytanie GET na https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Brak błędów
    OK|text_from_captcha
   
Captcha jeszcze nie rozwiązane
    CAPCHA_NOT_READY
   
Ma błędy
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST