Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

getTaskResult: pobierz wynik zadania

Adres: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
statusŁańcuch znaków (String)
przetwarzanie (processing) - zadanie jeszcze niegotowe
gotowe (ready) - zadanie ukończone, wynik w atrybucie solution
solutionObiekt (object)
Dane wyniku zadania. Różne dla poszczególnych typów zadania.
costDouble
Koszt zadania w USD.
ipŁańcuch znaków (String)
IP z którego utworzono zadanie.
createTimeInteger
Znacznik czasu UNIX daty utworzenia zadania.
endTimeInteger
Znacznik czasu UNIX daty ukończenia zadania.
solveCountInteger
Liczba pracowników podejmujących próbę rozwiązania zadania.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}