Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

getTaskResult: pobierz wynik zadania

Adres: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
taskId Integer Tak

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
status Łańcuch znaków (String)
przetwarzanie (processing) - zadanie jeszcze niegotowe
gotowe (ready) - zadanie ukończone, wynik w atrybucie solution
solution Obiekt (object)
Dane wyniku zadania. Różne dla poszczególnych typów zadania.
cost Double
Koszt zadania w USD.
ip Łańcuch znaków (String)
IP z którego utworzono zadanie.
createTime Integer
Znacznik czasu UNIX daty utworzenia zadania.
endTime Integer
Znacznik czasu UNIX daty ukończenia zadania.
solveCount Integer
Liczba pracowników podejmujących próbę rozwiązania zadania.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}