Menu

reportCorrectRecaptcha: zgłoszenie prawidłowo rozwiązanych tokenów Recaptcha

Korzystaj z tej metody w połączeniu z reportIncorrectRecaptcha dla swoich zadań Recaptcha V3 oraz Recaptcha V2 Enterprise. Raporty dotyczące Recaptcha V2 są obecnie akceptowane, ale ostatecznie ignorowane. Możemy obecnie pochwalić się 99% dokładnością w zadaniach V2, co czyni tworzenie białej listy skutecznych pracowników zbędnym.

Za kulisami, umieścimy pracownika którego zgłoszono na białej liście. Przy okazji kolejnej rundy przydzielania pracowników do twoich captcha, nasz system dopasuje tę białą listę do twych captcha. Jeśli którykolwiek spośród zgłoszonych pracowników jest online i wolny, zostanie umieszczony na początku kolejki do przydzielenia dla twojego kolejnego zadania. System zachowa tę informację na kolejną godzinę, ale może ją też usunąć jeśli prześlesz raport reportIncorrectRecaptcha za zadanie wykonane przez tego samego pracownika z białej listy.
reportCorrectRecaptcha dodaje pracowników do białej listy, a reportIncorrectRecaptcha usuwa ich z niej.

Raportowanie poprawnie rozwiązanych tokenów działa zauważalniej na większych zleceniach, zaczynając od 10 zadań na minutę. Wynika to z częstej migracji naszych pracowników pomiędzy różnymi kolejkami zadań i ich bieżącego stanu zajętości/bezczynności. Przy mniejszym obciążeniu, rzędu 1 zadanie na minutę, nie zauważy się żadnej poprawy jakości.

Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończenia zadania. W przeciwnym razie, API zwróci kod błędu ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Dla każdego zadania można przesłać wyłącznie jeden raport.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu
0 - brak błędów, operacja przebiegła pomyślnie.
>0 - identyfikator błędu. Kod błędu oraz jego krótki opis dostępne są w atrybutach errorCode i errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu.
statusŁańcuch znaków (String)Wynik operacji. Otrzymasz kod błędu lub status="success", gdy reklamacja zostanie zaakceptowana.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}