Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

reportCorrectRecaptcha: zgłoszenie prawidłowo rozwiązanych tokenów Recaptcha

Skorzystaj z tej metody w połączeniu z reportIncorrectRecaptcha dla swoich zadań Recaptcha V3 oraz Recaptcha V2 Enterprise. Zgłoszenia dla Recaptcha V2 są przyjmowane, ale ignorowane. Nasza skuteczność dla V2 wynosi 99%, w związku z czym nie musisz tworzyć białej listy pracowników.

Za kulisami umieścimy pracownika którego zgłosiłeś do białej listy, a podczas kolejnej rundy przypisywania pracowników do twoich captcha nasz system dopasuje tę białą listę do twoich captcha. Jeśli któryś z wybranych pracowników jest online i wolny, zostanie umieszczony jako pierwszy do rozwiązania twojego kolejnego zadania. System zapisze tę informację na kolejną godzinę i może ją usunąć jeśli prześlesz polecenie reportIncorrectRecaptcha dla zadania, które jest wykonywane przez tego samego pracownika z białej listy.
Krótko mówiąc, reportCorrectRecaptcha dodaje pracowników do twojej białej listy, a reportIncorrectRecaptcha usuwa ich.

Raportowanie prawidłowo rozwiązanych tokenów da zauważalny efekt przy większych ilościach, zaczynając od 10 zadań na minutę. Przyczyną jest ciągła migracja pracowników pomiędzy różnymi kolejkami i ich stan zajęty/wolny. Przy małych ilościach, jak 1 zadanie na minutę, nie zauważysz poprawy jakości.

Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończeniu zadania. Przesłanie raportu po tym okresie zaowocuje błędem API ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Dozwolone jest przesłanie jednego raportu na jedno zadanie.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
statusŁańcuch znaków (String)
Wynik działania. Otrzymasz kod błędu, lub status="success" w razie uwzględnienia reklamacji.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}