Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV3TaskProxyless: rozwiązywanie Google Recaptcha v3

Ten typ obiektu zadania jest wymagany w celu rozwiązania Google Recaptcha V3 na komputerze pracownika. Zadanie będzie rozwiązane z użyciem naszej usługi i naszych serwerów proxy i/lub adresów IP pracowników.

Należy zwrócić uwage, że istnieje różnica pomiędzy niewidzialnymi Recaptcha V2-invisible oraz Recaptcha V3. Wyglądają tak samo, co może być mylące. Szybki sposób rozróżnienia: spróbuj rozwiązać za pomocą naszego API jako V2-invisible i jako V3. Jedna z prób okaże się błędna, zaś druga powinna zadziałać.

Sprawdzamy punktacje naszych pracowników w rozwiązywaniu recaptcha i na tej podstawie umieszczamy w jednej z trzech grup (kolejek): 0.3, 0.7 oraz 0.9. Każda z grup oznacza nieco inną cenę za zadanie w związku z liczbą wolnych pracowników. Przekazując parametr minScore definiujesz kolejkę do której trafi twoje zadanie. Większość naszych dostępnych pracowników ma punktację 0.3, zaś najmniej liczni są pracownicy z punktacją 0.9.

Przykład Recaptcha v3. Zazwyczaj w prawym dolnym rogu strony znajduje się logo. Można je jednak łatwo usunąć przy pomocy Javascript.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
minScoreDoubleTakFiltrowanie pracowników o danej punktacji. Wartości do wyboru:
0.3
0.7
0.9
pageActionŁańcuch znaków (String)Nie
Wartość "action" Recaptcha. Właściciel strony określa co użytkownik robi na stronie za pośrednictwem tego parametru.
Przykład:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseLogiczny (Boolean)NieTę flagę należy ustawić na "true" jeśli chcesz, by dany V3 rozwiązano za pomocą API Enterprise. Domyślna wartość to "false" i Recaptcha jest rozwiązywana przy pomocy API non-enterprise. Można określić wywołaniem javascript, jak w poniższym przykładzie:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainŁańcuch znaków (String)NieUżyj tego parametru, aby wysłać nazwę domeny, z której powinien być obsługiwany skrypt Recaptcha. Może mieć tylko jedną z dwóch wartości: "www.google.com" lub "www.recaptcha.net". Nie używaj tego parametru, jeśli nie rozumiesz, co robisz.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}