Menu dokumentacja

RecaptchaV3TaskProxyless: rozwiązywanie Google Recaptcha v3

Ten typ obiektu zadania jest wymagany w celu rozwiązania Google Recaptcha V3 na komputerze pracownika. Zadanie będzie rozwiązane z użyciem naszej usługi i naszych serwerów proxy i/lub adresów IP pracowników.

Należy zwrócić uwage, że istnieje różnica pomiędzy niewidzialnymi Recaptcha V2-invisible oraz Recaptcha V3. Wyglądają tak samo, co może być mylące. Szybki sposób rozróżnienia: spróbuj rozwiązać za pomocą naszego API jako V2-invisible i jako V3. Jedna z prób okaże się błędna, zaś druga powinna zadziałać.

Sprawdzamy punktacje naszych pracowników w rozwiązywaniu recaptcha i na tej podstawie umieszczamy w jednej z trzech grup (kolejek): 0.3, 0.7 oraz 0.9. Każda z grup oznacza nieco inną cenę za zadanie w związku z liczbą wolnych pracowników. Przekazując parametr minScore definiujesz kolejkę do której trafi twoje zadanie. Większość naszych dostępnych pracowników ma punktację 0.3, zaś najmniej liczni są pracownicy z punktacją 0.9.

Więcej informacji o Recaptcha V3 można znaleźć w tej sekcji FAQ.

Przykład Recaptcha v3. Zazwyczaj w prawym dolnym rogu strony znajduje się logo. Można je jednak łatwo usunąć przy pomocy Javascript.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
type Łańcuch znaków (String) Tak RecaptchaV3TaskProxyless
websiteURL Łańcuch znaków (String) Tak Adres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKey Łańcuch znaków (String) Tak Klucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
minScore Double Tak Filtrowanie pracowników o danej punktacji. Wartości do wyboru:
0.3
0.7
0.9
pageAction Łańcuch znaków (String) Nie
Wartość "action" Recaptcha. Właściciel strony określa co użytkownik robi na stronie za pośrednictwem tego parametru.
Przykład:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterprise Logiczny (Boolean) Nie Tę flagę należy ustawić na "true" jeśli chcesz, by dany V3 rozwiązano za pomocą API Enterprise. Domyślna wartość to "false" i Recaptcha jest rozwiązywana przy pomocy API non-enterprise. Można określić wywołaniem javascript, jak w poniższym przykładzie:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV3TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "minScore": 0.3,
      "pageAction": "myverify",
      "isEnterprise": false
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Odbierz rozwiązanie

Skorzystaj z metody getTaskResult by odebrać rozwiązanie. Daj pracownikowi trochę czasu, na przykład 5 sekund, zanim prześlesz pierwszą prośbę odbioru. Jeśli pracownik nadal jest zajęty, powtórz próbę po 3 sekundach.

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
gRecaptchaResponse Łańcuch znaków (String) Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}