Menu

Rozwiązywanie Recaptcha V3

Ten typ obiektu zadania jest wymagany w celu rozwiązania Google Recaptcha V3 na komputerze pracownika. Zadanie będzie rozwiązane z użyciem naszej usługi, naszych serwerów proxy i/lub adresów IP pracowników.

Należy zwrócić uwage, że istnieje różnica pomiędzy Recaptcha V2-invisible oraz Recaptcha V3. Wyglądają tak samo, co może być mylące. Szybki sposób rozróżnienia: spróbuj rozwiązać za pomocą naszego API jako V2-invisible i jako V3. Jedna z prób okaże się błędna, zaś druga powinna zadziałać.

Testujemy naszych pracowników pod kątem ich punktacji "score" recaptcha i umieszczamy w trzech grupach (kolejkach): 0.3, 0.7 i 0.9. Każda z grup wyróżnia się nieco inną ceną ze względu na liczbę wolnych pracowników. Przekazując atrybut "minScore" określasz kolejkę do której trafi twoje zadanie. Większość naszych dostępnych pracowników ma punktację 0.3, zaś mniejszość - 0.9.

Recaptcha v3 example
Przykład Recaptcha v3. Zazwyczaj w prawym dolnym rogu strony znajduje się logo. Właściciele stron mogą w prosty sposób usunąć je przy pomocy Javascript.

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. O tym jak pozyskać go, dowiedzieć można się w tym artykule.
minScoreDoubleTakFiltruje pracowników o określonej punktacji. Można tu podać jedną z następujących wartości:
0.3
0.7
0.9
pageActionŁańcuch znaków (String)Nie
Wartość "akcji" Recaptcha. Właściciele witryn używają tego parametru, aby określić, co użytkownicy robią na stronie. Przykład:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseLogiczny (Boolean)NieTę flagę należy ustawić na "true", jeśli chcesz, by dany V3 rozwiązano za pomocą API Enterprise. Domyślna wartość to "false" i Recaptcha jest rozwiązywana przy pomocy API non-enterprise. Można to określić wywołaniem javascript, jak w poniższym przykładzie:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainŁańcuch znaków (String)NieUżyj tego parametru, aby wysłać nazwę domeny, z której powinien być zaserwowany skrypt Recaptcha. Może mieć tylko jedną z dwóch wartości: "www.google.com" lub "www.recaptcha.net". Nie używaj tego parametru, jeśli nie rozumiesz, co robi.

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}