Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

pushAntiGateVariable: przekaż wartość zmiennej do zadania AntiGate

Zadania AntiGate posiadają specjalną funkcjonalność: wartości zmiennej można podstawić później, już po utworzeniu zadania. Oto jak tego dokonać:

 1. Dodaj etap "WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE" do swojego szablonu i określ nazwę zmiennej jako trwałą.
 2. Przy przekazywaniu wszystkich wartości zmiennych do metody createTask zamień wartość danej zmiennej na "_WAIT_FOR_IT_".

Jeśli żądanie utworzenia zadania wygląda mniej więcej tak:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

To żądanie podmiany zmiennej "my_late_variable" wyglądałoby następująco:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
    

Adres: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
taskId Integer Tak
name Łańcuch znaków (String) Tak Nazwa zmiennej
value Dowolny Tak Wartość odłożonej w czasie zmiennej

Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}