Menu

Obchodzenie captcha Turnstile

Turnstile captcha to kolejna próba zastąpienia Recaptchy. Obsługujemy automatycznie wszystkie jej podtypy: ręczny, nieinteraktywny i niewidoczny. Nie ma potrzeby określania podtypu. Nie ma też potrzeby podawania własnego, niestandardowego User-Agent - nie będzie to miało efektu.

Najpierw należy przetestować ten typ zadania pod kątem współczynnika udanych obejść zanim zaczniesz testować zadania z proxy.

Turnstile captcha example
Przykład Captcha

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakTurnstileTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakSitekey Turnstile
actionŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr "action".
turnstileCDataŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny token "cData"

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyless import *

solver = turnstileProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
tokenŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.
userAgentŁańcuch znaków (String)User-Agent przeglądarki pracownika. Użyj go podczas przesyłania tokena odpowiedzi.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}